Luke 23:27
New International Version
A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him.

New Living Translation
A large crowd trailed behind, including many grief-stricken women.

English Standard Version
And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him.

Berean Study Bible
A great number of people followed Him, including women who kept mourning and wailing for Him.

New American Standard Bible
And following Him was a large crowd of the people, and of women who were mourning and lamenting Him.

King James Bible
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.

Holman Christian Standard Bible
A large crowd of people followed Him, including women who were mourning and lamenting Him.

International Standard Version
A large crowd of people followed him, including some women who kept mourning and wailing for him.

NET Bible
A great number of the people followed him, among them women who were mourning and wailing for him.

Aramaic Bible in Plain English
And a multitude of people came after him and those women who were lamenting and howling over him.

GOD'S WORD® Translation
A large crowd followed Jesus. The women in the crowd cried and sang funeral songs for him.

Jubilee Bible 2000
And there followed him a great company of people, and of women, who also bewailed and lamented him.

King James 2000 Bible
And there followed him a great company of people, and of women, who also bewailed and lamented him.

American King James Version
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.

American Standard Version
And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him.

Douay-Rheims Bible
And there followed him a great multitude of people, and of women, who bewailed and lamented him.

Darby Bible Translation
And a great multitude of the people, and of women who wailed and lamented him, followed him.

English Revised Version
And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him.

Webster's Bible Translation
And there followed him a great company of people, and of women, who also bewailed and lamented him.

Weymouth New Testament
A vast crowd of the people also followed Him, and of women who were beating their breasts and wailing for Him.

World English Bible
A great multitude of the people followed him, including women who also mourned and lamented him.

Young's Literal Translation
And there was following him a great multitude of the people, and of women, who also were beating themselves and lamenting him,

Lukas 23:27 Afrikaans PWL
’n Groot hoeveelheid mense het Hom gevolg, asook vroue wat treur en oor Hom gehuil het.

Luka 23:27 Albanian
Dhe e ndiqte një turmë e madhe populli dhe disa gra që hidhëroheshin dhe vajtonin për të.

ﻟﻮﻗﺎ 23:27 Arabic: Smith & Van Dyke
وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنّ يلطمن ايضا وينحن عليه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 23:27 Armenian (Western): NT
Ժողովուրդը կը հետեւէր անոր՝ մեծ բազմութեամբ, նաեւ կիներ՝ որոնք կը հեծեծէին ու կ՚ողբային անոր վրայ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  23:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta iarreiquiten çayón gendetze handia populutic eta emaztetaric, hura plaignitzen eta lamentatzen çutela.

Dyr Laux 23:27 Bavarian
Ayn groosse Menig von n Volk gfolgt iem naachhin, drünter aau Weiber, wo n gwainend und gaklagnd.

Лука 23:27 Bulgarian
И след Него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за Него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有一大群人跟著耶穌,其中有些婦女為他捶胸哀哭。

中文标准译本 (CSB Simplified)
有一大群人跟着耶稣,其中有些妇女为他捶胸哀哭。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有許多百姓跟隨耶穌,內中有好些婦女,婦女們為他號啕痛哭。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有许多百姓跟随耶稣,内中有好些妇女,妇女们为他号啕痛哭。

路 加 福 音 23:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 許 多 百 姓 跟 隨 耶 穌 , 內 中 有 好 些 婦 女 ; 婦 女 們 為 他 號 咷 痛 哭 。

路 加 福 音 23:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 许 多 百 姓 跟 随 耶 稣 , 内 中 有 好 些 妇 女 ; 妇 女 们 为 他 号 啕 痛 哭 。

Evanðelje po Luki 23:27 Croatian Bible
Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.

Lukáš 23:27 Czech BKR
I šlo za ním veliké množství lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.

Lukas 23:27 Danish
Men der fulgte ham en stor Hob af Folket, og af Kvinder, som jamrede og græd over ham.

Lukas 23:27 Dutch Staten Vertaling
En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι και εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου, και γυναικων αι και εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι και εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ēkolouthei de autō poly plēthos tou laou kai gynaikōn hai ekoptonto kai ethrēnoun auton.

ekolouthei de auto poly plethos tou laou kai gynaikon hai ekoptonto kai ethrenoun auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ēkolouthei de autō poly plēthos tou laou kai gynaikōn hai ekoptonto kai ethrēnoun auton.

ekolouthei de auto poly plethos tou laou kai gynaikon hai ekoptonto kai ethrenoun auton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai ekoptonto kai ethrEnoun auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai kai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai kai ekoptonto kai ethrEnoun auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai kai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai kai ekoptonto kai ethrEnoun auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai kai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai kai ekoptonto kai ethrEnoun auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Westcott/Hort - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai ekoptonto kai ethrEnoun auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai ekoptonto kai ethrēnoun auton

Ekolouthei de autO polu plEthos tou laou kai gunaikOn ai ekoptonto kai ethrEnoun auton

Lukács 23:27 Hungarian: Karoli
Követé pedig õt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták õt.

La evangelio laŭ Luko 23:27 Esperanto
Kaj sekvis lin granda amaso de la popolo, kaj de virinoj, kiuj gxemis kaj lamentis pro li.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:27 Finnish: Bible (1776)
Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja vaimoja, jotka häntä itkivät ja parkuivat.

Luc 23:27 French: Darby
Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivait.

Luc 23:27 French: Louis Segond (1910)
Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.

Luc 23:27 French: Martin (1744)
Or il était suivi d'une grande multitude de peuple et de femmes, qui se frappaient la poitrine, et le pleuraient.

Lukas 23:27 German: Modernized
Es folgete ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Weiber, die klageten und beweineten ihn.

Lukas 23:27 German: Luther (1912)
Es folgte ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Weiber, die beklagten und beweinten ihn.

Lukas 23:27 German: Textbibel (1899)
Es folgte ihm aber eine große Schaar des Volks, und von Weibern die wehklagten, und ihn beweinten.

Luca 23:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facean cordoglio e lamento per lui.

Luca 23:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or una gran moltitudine di popolo, e di donne, lo seguitava, le quali ancora facevano cordoglio, e lo lamentavano.

LUKAS 23:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka amatlah banyak perhimpunan orang mengiringkan dia, dan beberapa perempuan yang meratap dan menangiskan Dia.

Luke 23:27 Kabyle: NT
Aṭas n lɣaci i d-itebɛen deffir nsen, llant gar-asen tilawin kkatent deg idmaren-nsent, țrunt fell-as.

누가복음 23:27 Korean
또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라 오는지라

Lucas 23:27 Latin: Vulgata Clementina
Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quæ plangebant et lamentabantur eum.

Sv. Lūkass 23:27 Latvian New Testament
Bet Viņam sekoja liels pulks ļaužu un sieviešu, kas Viņu apraudāja un nožēloja.

Evangelija pagal Lukà 23:27 Lithuanian
Jį lydėjo didelė minia ir daug moterų, kurios raudojo ir aimanavo dėl Jo.

Luke 23:27 Maori
Na he nui te huihuinga o te iwi i aru i a ia, me nga wahine hoki e tangi ana, e aue ana ki a ia.

Lukas 23:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og en stor mengde av folket fulgte ham og mange kvinner, som jamret sig og gråt over ham.

Lucas 23:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por El.

Lucas 23:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por El.

Lucas 23:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que le lloraban y lamentaban.

Lucas 23:27 Spanish: Reina Valera 1909
Y le seguía una grande multitud de pueblo, y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban.

Lucas 23:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le seguía una grande multitud del pueblo, y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban.

Lucas 23:27 Bíblia King James Atualizada Português
E uma grande multidão seguia a Ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero.

Lucas 23:27 Portugese Bible
Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam.   

Luca 23:27 Romanian: Cornilescu
În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, cari se boceau, îşi băteau pieptul, şi se tînguiau după El.

От Луки 23:27 Russian: Synodal Translation (1876)
И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

От Луки 23:27 Russian koi8r
И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

Luke 23:27 Shuar New Testament
Untsurφ aents Jesusan nemariarmiayi. Tura Untsurφ nuwasha ti kuntuts Enentßimiainiak uutkiar tura wa-wa ajakiar wearmiayi.

Lukas 23:27 Swedish (1917)
Men en stor hop folk följde med honom, bland dem också kvinnor som jämrade sig och gräto över honom.

Luka 23:27 Swahili NT
Watu, umati kwa umati, walimfuata; miongoni mwao wakiwemo wanawake waliokuwa wanaomboleza na kumlilia.

Lucas 23:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan, at ng mga babaing nagiiyakan at nananambitan dahil sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Luqa 23:27 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝlkâm-as tamattay tagget, ǝhânat tǝdoden aggotnen a fall-as hallinen, sikalalnat.

ลูกา 23:27 Thai: from KJV
มีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป ทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและคร่ำครวญเพราะพระองค์

Luka 23:27 Turkish
Büyük bir halk topluluğu da İsanın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı.

Лука 23:27 Ukrainian: NT
Ійшло ж слідом за Ним велике множество народу й жінок, що голосили й ридали по Йому.

Luke 23:27 Uma New Testament
Bula-na Yesus rakeni hilou hi mali ngata, wori' tauna to metuku'. Ria wo'o-ra ba hangkuja dua tobine to metuku'. Tobine toera mpokageoi' pai' mpotantangii' -i.

Lu-ca 23:27 Vietnamese (1934)
Có đoàn dân đông lắm đi theo Ðức Chúa Jêsus, và có mấy người đờn bà đấm ngực khóc về Ngài.

Luke 23:26
Top of Page
Top of Page