Daniel 5:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3606 [e]כָּל־
kāl-
-N-msc
6903 [e]קֳבֵ֡ל
qo-ḇêl
according toPrep
1768 [e]דִּ֣י
Inasmuch asPro-r
7308 [e]ר֣וּחַ ׀
rū-aḥ
spiritN-cs
3493 [e]יַתִּירָ֡ה
yat-tî-rāh
an excellentAdj-fs
4486 [e]וּמַנְדַּ֡ע
ū-man-da‘
and knowledgeConj-w | N-ms
7924 [e]וְשָׂכְלְתָנ֡וּ
wə-śā-ḵə-lə-ṯā-nū
and understandingConj-w | N-fs
6590 [e]מְפַשַּׁ֣ר
mə-p̄aš-šar
interpretationV-Piel-Prtcpl-msc
2493 [e]חֶלְמִין֩
ḥel-mîn
of dreamsN-mp
263 [e]וַֽאַֽחֲוָיַ֨ת
wa-’a-ḥă-wā-yaṯ
and solutionConj-w | N-fsc
280 [e]אֲחִידָ֜ן
’ă-ḥî-ḏān
of riddlesN-mp
8271 [e]וּמְשָׁרֵ֣א
ū-mə-šā-rê
and explainingConj-w | V-Piel-Prtcpl-msc
7001 [e]קִטְרִ֗ין
qiṭ-rîn,
enigmasN-mp
7912 [e]הִשְׁתְּכַ֤חַת
hiš-tə-ḵa-ḥaṯ
were foundV-Hitpael-Perf-3fs
  בֵּהּ֙
bêh
in thisPrep | 3ms
1841 [e]בְּדָ֣נִיֵּ֔אל
bə-ḏā-nî-yêl,
DanielPrep-b | N-proper-ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
whomPro-r
4430 [e]מַלְכָּ֥א
mal-kā
king theN-msd
7761 [e]שָׂם־
śām-
namedV-Qal-Perf-3ms
8036 [e]שְׁמֵ֖הּ
šə-mêh
namedN-msc | 3ms
1096 [e]בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר
bê-lə-ṭə-šaṣ-ṣar;
BelteshazzarN-proper-ms
3705 [e]כְּעַ֛ן
kə-‘an
NowAdv
1841 [e]דָּנִיֵּ֥אל
dā-nî-yêl
DanielN-proper-ms
7123 [e]יִתְקְרֵ֖י
yiṯ-qə-rê
let be calledV-Hitpael-Imperf.Jus-3ms
6591 [e]וּפִשְׁרָ֥ה
ū-p̄iš-rāh
and interpretation theConj-w | N-msd
2324 [e]יְהַֽחֲוֵֽה׃
yə-ha-ḥă-wêh.
he will giveV-Hifil-Imperf-3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דניאל 5:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־קֳבֵ֡ל דִּ֣י ר֣וּחַ ׀ יַתִּירָ֡ה וּמַנְדַּ֡ע וְשָׂכְלְתָנ֡וּ מְפַשַּׁ֣ר חֶלְמִין֩ וַֽאַֽחֲוָיַ֨ת אֲחִידָ֜ן וּמְשָׁרֵ֣א קִטְרִ֗ין הִשְׁתְּכַ֤חַת בֵּהּ֙ בְּדָ֣נִיֵּ֔אל דִּֽי־מַלְכָּ֥א שָׂם־שְׁמֵ֖הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר כְּעַ֛ן דָּנִיֵּ֥אל יִתְקְרֵ֖י וּפִשְׁרָ֥ה יְהַֽחֲוֵֽה׃ פ

דניאל 5:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־קבל די רוח ׀ יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די־מלכא שם־שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה׃ פ

דניאל 5:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־קבל די רוח ׀ יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די־מלכא שם־שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה׃ פ

דניאל 5:12 Hebrew Bible
כל קבל די רוח יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די מלכא שם שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This was because an extraordinary spirit, knowledge and insight, interpretation of dreams, explanation of enigmas and solving of difficult problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Let Daniel now be summoned and he will declare the interpretation."

King James Bible
Forasmuch as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubts, were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar: now let Daniel be called, and he will shew the interpretation.

Holman Christian Standard Bible
did this because Daniel, the one the king named Belteshazzar, was found to have an extraordinary spirit, knowledge and perception, and the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve problems. Therefore, summon Daniel, and he will give the interpretation."
Treasury of Scripture Knowledge

an excellent.

Daniel 5:14 I have even heard of you, that the spirit of the gods is in you, …

Daniel 6:3 Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, …

Psalm 16:3 But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in …

Proverbs 12:26 The righteous is more excellent than his neighbor: but the way of …

Proverbs 17:27 He that has knowledge spares his words: and a man of understanding …

Colossians 1:29 Whereunto I also labor, striving according to his working, which …

interpreting of. or, of an interpreter of, etc. dissolving. or, of a dissolver. doubts. Chal. knots.

Daniel 5:16 And I have heard of you, that you can make interpretations, and dissolve …

1 Kings 10:1-3 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning …

2 Chronicles 9:1,2 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came …

whom.

Daniel 1:7 To whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave to Daniel …

Daniel 4:8,19 But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, …

Links
Daniel 5:12Daniel 5:12 NIVDaniel 5:12 NLTDaniel 5:12 ESVDaniel 5:12 NASBDaniel 5:12 KJVDaniel 5:12 Bible AppsDaniel 5:12 Biblia ParalelaDaniel 5:12 Chinese BibleDaniel 5:12 French BibleDaniel 5:12 German BibleBible Hub
Daniel 5:11
Top of Page
Top of Page