Ezra 7:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3606 [e]כָּל־
kāl-
thereforeN-msc
6903 [e]קֳבֵ֣ל
qo-ḇêl
nowPrep
1836 [e]דְּנָה֩
də-nāh
thereforePro-ms
629 [e]אָסְפַּ֨רְנָא
’ā-sə-par-nā
diligentlyAdv
7066 [e]תִקְנֵ֜א
ṯiq-nê
buyV-Qal-Imperf-2ms
3702 [e]בְּכַסְפָּ֣א
bə-ḵas-pā
with moneyPrep-b | N-msd
1836 [e]דְנָ֗ה
ḏə-nāh,
thisPro-ms
8450 [e]תּוֹרִ֤ין ׀
tō-w-rîn
bullsN-mp
1798 [e]דִּכְרִין֙
diḵ-rîn
ramsN-mp
563 [e]אִמְּרִ֔ין
’im-mə-rîn,
and lambsN-mp
4504 [e]וּמִנְחָתְה֖וֹן
ū-min-ḥā-ṯə-hō-wn
and with their grain offeringsConj-w | N-fpc | 3mp
5261 [e]וְנִסְכֵּיה֑וֹן
wə-nis-kê-hō-wn;
and their drink offeringsConj-w | N-mpc | 3mp
7127 [e]וּתְקָרֵ֣ב
ū-ṯə-qā-rêḇ
and offerConj-w | V-Piel-ConjImperf-2ms
1994 [e]הִמּ֔וֹ
him-mōw,
themPro-3mp
5922 [e]עַֽל־
‘al-
onPrep
4056 [e]מַדְבְּחָ֔ה
maḏ-bə-ḥāh,
altar theN-msd
1768 [e]דִּ֛י
ofPro-r
1005 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
the houseN-msc
426 [e]אֱלָהֲכֹ֖ם
’ĕ-lā-hă-ḵōm
of your GodN-msc | 2mp
1768 [e]דִּ֥י
thatPro-r
3390 [e]בִירוּשְׁלֶֽם׃
ḇî-rū-šə-lem.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
עזרא 7:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָה֩ אָסְפַּ֨רְנָא תִקְנֵ֜א בְּכַסְפָּ֣א דְנָ֗ה תֹּורִ֤ין ׀ דִּכְרִין֙ אִמְּרִ֔ין וּמִנְחָתְהֹ֖ון וְנִסְכֵּיהֹ֑ון וּתְקָרֵ֣ב הִמֹּ֔ו עַֽל־מַדְבְּחָ֔ה דִּ֛י בֵּ֥ית אֱלָהֲכֹ֖ם דִּ֥י בִירוּשְׁלֶֽם׃

עזרא 7:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין ׀ דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על־מדבחה די בית אלהכם די בירושלם׃

עזרא 7:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין ׀ דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על־מדבחה די בית אלהכם די בירושלם׃

עזרא 7:17 Hebrew Bible
כל קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על מדבחה די בית אלהכם די בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
with this money, therefore, you shall diligently buy bulls, rams and lambs, with their grain offerings and their drink offerings and offer them on the altar of the house of your God which is in Jerusalem.

King James Bible
That thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their meat offerings and their drink offerings, and offer them upon the altar of the house of your God which is in Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
Then you are to buy with this money as many bulls, rams, and lambs as needed, along with their grain and drink offerings, and offer them on the altar at the house of your God in Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

buy speedily. See on

Ezra 6:9,10 And that which they have need of, both young bullocks, and rams, …

Deuteronomy 14:24-26 And if the way be too long for you, so that you are not able to carry …

Matthew 21:12,13 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that …

John 2:14 And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, …

their meat offerings

Numbers 15:4-13 Then shall he that offers his offering to the LORD bring a meat offering …

offer them

Deuteronomy 12:5-11 But to the place which the LORD your God shall choose out of all …

Links
Ezra 7:17Ezra 7:17 NIVEzra 7:17 NLTEzra 7:17 ESVEzra 7:17 NASBEzra 7:17 KJVEzra 7:17 Bible AppsEzra 7:17 Biblia ParalelaEzra 7:17 Chinese BibleEzra 7:17 French BibleEzra 7:17 German BibleBible Hub
Ezra 7:16
Top of Page
Top of Page