Galatians 2:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
2647 [e]κατέλυσα
katelysa
I had torn down,V-AIA-1S
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3618 [e]οἰκοδομῶ,
oikodomō
I build,V-PIA-1S
3848 [e]παραβάτην
parabatēn
a transgressorN-AMS
1683 [e]ἐμαυτὸν
emauton
myselfPPro-AM1S
4921 [e]συνιστάνω.
synistanō
I prove.V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γάρ ὅς καταλύω οὗτος πάλιν οἰκοδομέω παραβάτης ἐμαυτοῦ συνιστάω

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι

Galatians 2:18 Hebrew Bible
כי אם אשוב ואבנה את מה שסתרתי אני עשה את עצמי פשע׃

Galatians 2:18 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܤܬܪܬ ܬܘܒ ܠܗܝܢ ܒܢܐ ܐܢܐ ܚܘܝܬ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For if I rebuild what I have once destroyed, I prove myself to be a transgressor.

King James Bible
For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor.

Holman Christian Standard Bible
If I rebuild the system I tore down, I show myself to be a lawbreaker.
Treasury of Scripture Knowledge

Galatians 2:4,5,12-16,21 And that because of false brothers unawares brought in, who came …

Galatians 4:9-12 But now, after that you have known God, or rather are known of God, …

Galatians 5:11 And I, brothers, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer …

Romans 14:15 But if your brother be grieved with your meat, now walk you not charitably. …

1 Corinthians 8:11,12 And through your knowledge shall the weak brother perish, for whom …

Links
Galatians 2:18Galatians 2:18 NIVGalatians 2:18 NLTGalatians 2:18 ESVGalatians 2:18 NASBGalatians 2:18 KJVGalatians 2:18 Bible AppsGalatians 2:18 Biblia ParalelaGalatians 2:18 Chinese BibleGalatians 2:18 French BibleGalatians 2:18 German BibleBible Hub
Galatians 2:17
Top of Page
Top of Page