John 18:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
575 [e]Ἀπὸ*
Apo
OfPrep
4572 [e]σεαυτοῦ*
seautou
yourselfPPro-GM2S
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
3004 [e]λέγεις,
legeis
say,V-PIA-2S
2228 [e]
ē
orConj
243 [e]ἄλλοι
alloi
othersAdj-NMP
3004 [e]εἶπόν
eipon
did say [it]V-AIA-3P
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
1473 [e]ἐμοῦ;
emou
Me?PPro-G1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἴπον περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπόν περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀφ' ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπόν περὶ ἐμοῦ

John 18:34 Hebrew Bible
ויען אתו ישוע המלבך תדבר זאת או אחרים הגידו לך עלי׃

John 18:34 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܥܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered, "Are you saying this on your own initiative, or did others tell you about Me?"

King James Bible
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?

Holman Christian Standard Bible
Jesus answered, "Are you asking this on your own, or have others told you about Me?""
Treasury of Scripture Knowledge

Sayest.

John 18:36 Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were …

Links
John 18:34John 18:34 NIVJohn 18:34 NLTJohn 18:34 ESVJohn 18:34 NASBJohn 18:34 KJVJohn 18:34 Bible AppsJohn 18:34 Biblia ParalelaJohn 18:34 Chinese BibleJohn 18:34 French BibleJohn 18:34 German BibleBible Hub
John 18:33
Top of Page
Top of Page