John 4:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Ἔλεγον
elegon
Were sayingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
240 [e]ἀλλήλους
allēlous
one another,RecPro-AMP
3361 [e]Μή
NoAdv
5100 [e]τις
tis
oneIPro-NMS
5342 [e]ἤνεγκεν
ēnenken
did bringV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
5315 [e]φαγεῖν;
phagein
[anything] to eat?V-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Nestle 1904
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μήτις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν

John 4:33 Hebrew Bible
ויאמרו התלמידים איש אל רעהו הכי הביא לו איש לאכל׃

John 4:33 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܒܝܢܝܗܘܢ ܠܡܐ ܐܢܫ ܐܝܬܝ ܠܗ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the disciples were saying to one another, "No one brought Him anything to eat, did he?"

King James Bible
Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?

Holman Christian Standard Bible
The disciples said to one another, "Could someone have brought Him something to eat?"
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 16:6-11 Then Jesus said to them, Take heed and beware of the leaven of the …

Luke 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that …

Links
John 4:33John 4:33 NIVJohn 4:33 NLTJohn 4:33 ESVJohn 4:33 NASBJohn 4:33 KJVJohn 4:33 Bible AppsJohn 4:33 Biblia ParalelaJohn 4:33 Chinese BibleJohn 4:33 French BibleJohn 4:33 German BibleBible Hub
John 4:32
Top of Page
Top of Page