John 7:46
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
AnsweredV-AIP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5257 [e]ὑπηρέται
hypēretai
officers,N-NMP
3763 [e]Οὐδέποτε
Oudepote
NeverAdv
2980 [e]ἐλάλησεν
elalēsen
spokeV-AIA-3S
3779 [e]οὕτως
houtōs
like thisAdv
444 [e]ἄνθρωπος,
anthrōpos
a man,N-NMS
5613 [e]〈〈ὡς
hōs
asConj
3778 [e]οὗτος
houtos
thisDPro-NMS
2980 [e]λαλεῖ
lalei
speaksV-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
444 [e]ἄνθρωπος〉.
anthrōpos
man.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος, ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος, ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:46 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος,

John 7:46 Hebrew Bible
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃

John 7:46 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܕܚܫܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܡܡܠܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The officers answered, "Never has a man spoken the way this man speaks."

King James Bible
The officers answered, Never man spake like this man.

Holman Christian Standard Bible
The police answered, "No man ever spoke like this!"
Treasury of Scripture Knowledge

Never.

John 7:26 But, see, he speaks boldly, and they say nothing to him. Do the rulers …

Matthew 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

Luke 4:22 And all bore him witness, and wondered at the gracious words which …

Links
John 7:46John 7:46 NIVJohn 7:46 NLTJohn 7:46 ESVJohn 7:46 NASBJohn 7:46 KJVJohn 7:46 Bible AppsJohn 7:46 Biblia ParalelaJohn 7:46 Chinese BibleJohn 7:46 French BibleJohn 7:46 German BibleBible Hub
John 7:45
Top of Page
Top of Page