Matthew 16:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
He saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
4771 [e]Ὑμεῖς
Hymeis
YouPPro-N2P
1161 [e]δὲ
de
butConj
5101 [e]τίνα
tina
whomIPro-AMS
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
3004 [e]λέγετε
legete
do you pronounceV-PIA-2P
1510 [e]εἶναι;
einai
to be?V-PNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἴναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι

Matthew 16:15 Hebrew Bible
ויאמר אליהם ואתם מה תאמרו מי אני׃

Matthew 16:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He said to them, "But who do you say that I am?"

King James Bible
He saith unto them, But whom say ye that I am?

Holman Christian Standard Bible
"But you," He asked them, "who do you say that I am?"
Treasury of Scripture Knowledge

But.

Matthew 13:11 He answered and said to them, Because it is given to you to know …

Mark 8:29 And he said to them, But whom say you that I am? And Peter answers …

Luke 9:20 He said to them, But whom say you that I am? Peter answering said, …

Links
Matthew 16:15Matthew 16:15 NIVMatthew 16:15 NLTMatthew 16:15 ESVMatthew 16:15 NASBMatthew 16:15 KJVMatthew 16:15 Bible AppsMatthew 16:15 Biblia ParalelaMatthew 16:15 Chinese BibleMatthew 16:15 French BibleMatthew 16:15 German BibleBible Hub
Matthew 16:14
Top of Page
Top of Page