Matthew 28:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
3004 [e]Εἴπατε
Eipate
SayV-AMA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]Οἱ
Hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
3571 [e]νυκτὸς
nyktos
by nightN-GFS
2064 [e]ἐλθόντες
elthontes
having come,V-APA-NMP
2813 [e]ἔκλεψαν
eklepsan
stoleV-AIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
wePPro-G1P
2837 [e]κοιμωμένων.
koimōmenōn
being asleep.V-PPM/P-GMPGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Nestle 1904
λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγοντες, Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγοντες· εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγοντες, Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων

Matthew 28:13 Hebrew Bible
אמרו כי באו תלמידיו לילה ויגנבו אותו בהיותנו ישנים׃

Matthew 28:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܐܡܪܘ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܬܘ ܓܢܒܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܚܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and said, "You are to say, 'His disciples came by night and stole Him away while we were asleep.'

King James Bible
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

Holman Christian Standard Bible
and told them, "Say this, 'His disciples came during the night and stole Him while we were sleeping.'
Treasury of Scripture Knowledge

stole.

Matthew 26:64 Jesus said to him, You have said: nevertheless I say to you, Hereafter …

Links
Matthew 28:13Matthew 28:13 NIVMatthew 28:13 NLTMatthew 28:13 ESVMatthew 28:13 NASBMatthew 28:13 KJVMatthew 28:13 Bible AppsMatthew 28:13 Biblia ParalelaMatthew 28:13 Chinese BibleMatthew 28:13 French BibleMatthew 28:13 German BibleBible Hub
Matthew 28:12
Top of Page
Top of Page