Revelation 6:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
He openedV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4973 [e]σφραγῖδα
sphragida
sealN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1208 [e]δευτέραν,
deuteran
second,Adj-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
1208 [e]δευτέρου
deuterou
secondAdj-GNS
2226 [e]ζῴου
zōou
living creatureN-GNS
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GNS
2064 [e]Ἔρχου.
Erchou
Come!V-PMM/P-2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν δευτέραν σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ δεύτερος ἀκούω ὁ δεύτερος ζῶον λέγω ἔρχομαι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευτέραν σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζώου λέγοντος, Ἔρχου καὶ βλέπε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν δευτέραν σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου καὶ βλέπε

Revelation 6:3 Hebrew Bible
וכפתחו את החותם השני ואשמע את החיה השנית אמרת בא וראה׃

Revelation 6:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܬܪܝܢ ܫܡܥܬ ܠܚܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܡܪܐ ܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He broke the second seal, I heard the second living creature saying, "Come."

King James Bible
And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.

Holman Christian Standard Bible
When He opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come!"
Treasury of Scripture Knowledge

See on ver.

Revelation 6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as …

Revelation 4:7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a …

Links
Revelation 6:3Revelation 6:3 NIVRevelation 6:3 NLTRevelation 6:3 ESVRevelation 6:3 NASBRevelation 6:3 KJVRevelation 6:3 Bible AppsRevelation 6:3 Biblia ParalelaRevelation 6:3 Chinese BibleRevelation 6:3 French BibleRevelation 6:3 German BibleBible Hub
Revelation 6:2
Top of Page
Top of Page