ἀρξάμενοι
Englishman's Concordance
ἀρξάμενοι (arxamenoi) — 2 Occurrences

Luke 24:47 V-APM-NMP
GRK: τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
KJV: all nations, beginning at Jerusalem.
INT: nations having begun at Jerusalem

John 8:9 V-APM-NMP
GRK: καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν
KJV: one by one, beginning at
INT: by one having begun from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page