καταλελειμμένος
Englishman's Concordance
καταλελειμμένος (kataleleimmenos) — 1 Occurrence

Acts 25:14 V-RPM/P-NMS
GRK: τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
NAS: There is a man who was left as a prisoner
KJV: a certain man left in bonds by
INT: certain there is left by Felix

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page