2423. חֵיוָא (cheva or chevah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 2423. חֵיוָא (cheva or chevah) — 20 Occurrences

Daniel 2:38
HEB: בְּֽנֵי־ אֲ֠נָשָׁא חֵיוַ֨ת בָּרָ֤א וְעוֹף־
NAS: dwell, [or] the beasts of the field,
KJV: dwell, the beasts of the field
INT: the sons of men the beasts of the field the birds

Daniel 4:12
HEB: תְּחֹת֜וֹהִי תַּטְלֵ֣ל ׀ חֵיוַ֣ת בָּרָ֗א וּבְעַנְפ֙וֹהִי֙
NAS: for all. The beasts of the field
KJV: for all: the beasts of the field
INT: under found the beasts of the field branches

Daniel 4:14
HEB: אִנְבֵּ֑הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָא֙ מִן־ תַּחְתּ֔וֹהִי
NAS: its fruit; Let the beasts flee
KJV: his fruit: let the beasts get away
INT: fruit flee the beasts from it

Daniel 4:15
HEB: יִצְטַבַּ֔ע וְעִם־ חֵיוְתָ֥א חֲלָקֵ֖הּ בַּעֲשַׂ֥ב
NAS: And let him share with the beasts in the grass
KJV: [be] with the beasts in the grass
INT: him be drenched with the beasts share the grass

Daniel 4:16
HEB: יְשַׁנּ֔וֹן וּלְבַ֥ב חֵיוָ֖ה יִתְיְהִ֣ב לֵ֑הּ
NAS: from [that of] a man And let a beast's mind
KJV: man's, and let a beast's heart
INT: be changed mind A beast's be given seven

Daniel 4:21
HEB: תְּחֹת֗וֹהִי תְּדוּר֙ חֵיוַ֣ת בָּרָ֔א וּבְעַנְפ֕וֹהִי
NAS: under which the beasts of the field
KJV: under which the beasts of the field
INT: under dwelt the beasts of the field branches

Daniel 4:23
HEB: יִצְטַבַּ֗ע וְעִם־ חֵיוַ֤ת בָּרָא֙ חֲלָקֵ֔הּ
NAS: and let him share with the beasts of the field
KJV: [be] with the beasts of the field,
INT: him be drenched with the beasts of the field share

Daniel 4:25
HEB: אֲנָשָׁ֡א וְעִם־ חֵיוַ֣ת בָּרָא֩ לֶהֱוֵ֨ה
NAS: and your dwelling place be with the beasts of the field,
KJV: with the beasts of the field,
INT: mankind with the beasts of the field shall be

Daniel 4:32
HEB: טָֽרְדִ֜ין וְֽעִם־ חֵיוַ֧ת בָּרָ֣א מְדֹרָ֗ךְ
NAS: and your dwelling place [will be] with the beasts of the field.
KJV: [shall be] with the beasts of the field:
INT: will be driven with the beasts of the field and your dwelling

Daniel 5:21
HEB: וְלִבְבֵ֣הּ ׀ עִם־ חֵיוְתָ֣א [שְׁוִי כ]
NAS: like [that of] beasts, and his dwelling place
KJV: like the beasts, and his dwelling
INT: and his heart like beasts make like with

Daniel 7:3
HEB: וְאַרְבַּ֤ע חֵיוָן֙ רַבְרְבָ֔ן סָלְקָ֖ן
NAS: great beasts were coming
KJV: And four great beasts came up from
INT: and four beasts great were coming

Daniel 7:5
HEB: וַאֲר֣וּ חֵיוָה֩ אָחֳרִ֨י תִנְיָנָ֜ה
NAS: another beast, a second
KJV: another beast, a second,
INT: and behold beast another A second

Daniel 7:6
HEB: וְאַרְבְּעָ֤ה רֵאשִׁין֙ לְחֵ֣יוְתָ֔א וְשָׁלְטָ֖ן יְהִ֥יב
NAS: of a bird; the beast also had four
KJV: of a fowl; the beast had also four
INT: had four heads the beast and dominion was given

Daniel 7:7
HEB: לֵֽילְיָ֗א וַאֲר֣וּ חֵיוָ֣ה [רְבִיעָיָה כ]
NAS: a fourth beast, dreadful
KJV: a fourth beast, dreadful
INT: the night and behold beast fourth dreadful

Daniel 7:7
HEB: מִן־ כָּל־ חֵֽיוָתָא֙ דִּ֣י קָֽדָמַ֔יהּ
NAS: from all the beasts that were before
KJV: all the beasts that [were] before
INT: from all the beasts that were before

Daniel 7:11
HEB: דִּ֨י קְטִילַ֤ת חֵֽיוְתָא֙ וְהוּבַ֣ד גִּשְׁמַ֔הּ
NAS: until the beast was slain,
KJV: [even] till the beast was slain,
INT: which was slain the beast was destroyed body

Daniel 7:12
HEB: וּשְׁאָר֙ חֵֽיוָתָ֔א הֶעְדִּ֖יו שָׁלְטָנְה֑וֹן
NAS: As for the rest of the beasts, their dominion
KJV: As concerning the rest of the beasts, they had their dominion
INT: the rest of the beasts was taken their dominion

Daniel 7:17
HEB: אִלֵּין֙ חֵיוָתָ֣א רַבְרְבָתָ֔א דִּ֥י
NAS: These great beasts, which are four
KJV: These great beasts, which are four,
INT: These beasts great which

Daniel 7:19
HEB: לְיַצָּבָ֔א עַל־ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א דִּֽי־
NAS: of the fourth beast, which
KJV: of the fourth beast, which was diverse
INT: to know of beast of the fourth which

Daniel 7:23
HEB: כֵּן֮ אֲמַר֒ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א מַלְכ֤וּ
NAS: The fourth beast will be a fourth
KJV: The fourth beast shall be
INT: Thus said beast the fourth kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page