Daniel 4:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1768 [e]וְדִ֣י
wə-ḏî
And inasmuch asConj-w | Pro-r
2370 [e]חֲזָ֣ה
ḥă-zāh
sawV-Qal-Perf-3ms
4430 [e]מַלְכָּ֡א
mal-kā
king theN-msd
5894 [e]עִ֣יר
‘îr
a watcherN-ms
6922 [e]וְקַדִּ֣ישׁ
wə-qad-dîš
and a holy oneConj-w | Adj-ms
5182 [e]נָחִ֣ת ׀
nā-ḥiṯ
coming downV-Qal-Prtcpl-ms
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
8065 [e]שְׁמַיָּ֡א
šə-may-yā
heavenN-mdd
560 [e]וְאָמַר֩
wə-’ā-mar
and sayingConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
1414 [e]גֹּ֨דּוּ
gōd-dū
Chop downV-Qal-Imp-mp
363 [e]אִֽילָנָ֜א
’î-lā-nā
tree theN-msd
2255 [e]וְחַבְּל֗וּהִי
wə-ḥab-bə-lū-hî,
and destroy itConj-w | V-Piel-Imp-mp | 3ms
1297 [e]בְּרַ֨ם
bə-ram
butConj
6136 [e]עִקַּ֤ר
‘iq-qar
its stumpN-msc
8330 [e]שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙
šā-rə-šō-w-hî
and rootsN-mpc | 3ms
772 [e]בְּאַרְעָ֣א
bə-’ar-‘ā
in earth thePrep-b | N-fsd
7662 [e]שְׁבֻ֔קוּ
šə-ḇu-qū,
leaveV-Qal-Imp-mp
613 [e]וּבֶאֱסוּר֙
ū-ḇe-’ĕ-sūr
and [bound] with a bandConj-w, Prep-b | N-ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
6523 [e]פַרְזֶ֣ל
p̄ar-zel
ironN-ms
5174 [e]וּנְחָ֔שׁ
ū-nə-ḥāš,
and bronzeConj-w | N-ms
1883 [e]בְּדִתְאָ֖א
bə-ḏiṯ-’ā
in tender grass thePrep-b | N-msd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
1251 [e]בָרָ֑א
ḇā-rā;
field theN-msd
2920 [e]וּבְטַ֧ל
ū-ḇə-ṭal
and with dewConj-w, Prep-b | N-msc
8065 [e]שְׁמַיָּ֣א
šə-may-yā
of heaven theN-mdd
6647 [e]יִצְטַבַּ֗ע
yiṣ-ṭab-ba‘,
let it be wetV-Hitpael-Imperf-3ms
5974 [e]וְעִם־
wə-‘im-
and withConj-w | Prep
2423 [e]חֵיוַ֤ת
ḥê-waṯ
the beastsN-fsc
1251 [e]בָּרָא֙
bā-rā
of field theN-msd
2508 [e]חֲלָקֵ֔הּ
ḥă-lā-qêh,
let graze himN-msc | 3ms
5705 [e]עַ֛ד
‘aḏ
untilPrep
1768 [e]דִּֽי־
dî-
tillPro-r
7655 [e]שִׁבְעָ֥ה
šiḇ-‘āh
sevenNumber-ms
5732 [e]עִדָּנִ֖ין
‘id-dā-nîn
timesN-mp
2499 [e]יַחְלְפ֥וּן
yaḥ-lə-p̄ūn
passV-Qal-Imperf-3mp
5922 [e]עֲלֽוֹהִי׃
‘ă-lō-w-hî.
over himPrep | 3ms

Hebrew Texts
דניאל 4:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִ֣י חֲזָ֣ה מַלְכָּ֡א עִ֣יר וְקַדִּ֣ישׁ נָחִ֣ת ׀ מִן־שְׁמַיָּ֡א וְאָמַר֩ גֹּ֨דּוּ אִֽילָנָ֜א וְחַבְּל֗וּהִי בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשֹׁ֙והִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶאֱסוּר֙ דִּֽי־פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֧ל שְׁמַיָּ֣א יִצְטַבַּ֗ע וְעִם־חֵיוַ֤ת בָּרָא֙ חֲלָקֵ֔הּ עַ֛ד דִּֽי־שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֹֽוהִי׃

דניאל 4:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת ׀ מן־שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיות ברא חלקה עד די־שבעה עדנין יחלפון עלוהי׃

דניאל 4:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת ׀ מן־שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיות ברא חלקה עד די־שבעה עדנין יחלפון עלוהי׃

דניאל 4:23 Hebrew Bible
ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת מן שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם חיות ברא חלקה עד די שבעה עדנין יחלפון עלוהי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In that the king saw an angelic watcher, a holy one, descending from heaven and saying, "Chop down the tree and destroy it; yet leave the stump with its roots in the ground, but with a band of iron and bronze around it in the new grass of the field, and let him be drenched with the dew of heaven, and let him share with the beasts of the field until seven periods of time pass over him,"

King James Bible
And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down, and destroy it; yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till seven times pass over him;

Holman Christian Standard Bible
The king saw an observer, a holy one, coming down from heaven and saying, 'Cut down the tree and destroy it, but leave the stump with its roots in the ground and with a band of iron and bronze around it, in the tender grass of the field. Let him be drenched with dew from the sky, and share food with the wild animals for seven periods of time.'
Treasury of Scripture Knowledge

saw.

Daniel 4:13-17 I saw in the visions of my head on my bed, and, behold, a watcher …

and let his.

Daniel 4:15 Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with …

Daniel 5:21 And he was driven from the sons of men; and his heart was made like …

Links
Daniel 4:23Daniel 4:23 NIVDaniel 4:23 NLTDaniel 4:23 ESVDaniel 4:23 NASBDaniel 4:23 KJVDaniel 4:23 Bible AppsDaniel 4:23 Biblia ParalelaDaniel 4:23 Chinese BibleDaniel 4:23 French BibleDaniel 4:23 German BibleBible Hub
Daniel 4:22
Top of Page
Top of Page