Exodus 39
Interlinear Bible
The Ephod
4480 [e]   1
ū·min-   1
וּמִן־   1
And of   1
Conj‑w | Prep   1
  
 

 
 
 8504 [e]
hat·tə·ḵê·leṯ
הַתְּכֵ֤לֶת
the blue
Art | N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·hā·’ar·gā·mān
וְהָֽאַרְגָּמָן֙
and purple
Conj‑w, Art | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֣עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
haš·šā·nî,
הַשָּׁנִ֔י
scarlet [thread]
Art | N‑ms
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֥וּ
they made
V‑Qal‑Perf‑3cp
899 [e]
ḇiḡ·ḏê-
בִגְדֵי־
garments
N‑mpc
  
 

 
 
 8278 [e]
śə·rāḏ
שְׂרָ֖ד
of ministry
N‑ms
8334 [e]
lə·šā·rêṯ
לְשָׁרֵ֣ת
for ministering
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6944 [e]
baq·qō·ḏeš;
בַּקֹּ֑דֶשׁ
in the holy [place]
Prep‑b, Art | N‑ms
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַֽיַּעֲשׂ֞וּ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֤י
garments
N‑mpc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּ֙דֶשׁ֙
the holy
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 175 [e]
lə·’a·hă·rōn,
לְאַהֲרֹ֔ן
for Aaron
Prep‑l | N‑proper‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
6213 [e]   2
way·ya·‘aś   2
וַיַּ֖עַשׂ   2
And He made   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   2
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ;
הָאֵפֹ֑ד
the ephod
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֗ב
of gold
N‑ms
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
blue
N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Conj‑w | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet [thread]
N‑ms
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֥שׁ
and of linen
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār.
מָשְׁזָֽר׃
fine woven
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
7554 [e]   3
way·raq·qə·‘ū   3
וַֽיְרַקְּע֞וּ   3
And they beat   3
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp   3
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
into
Prep
6341 [e]
pa·ḥê
פַּחֵ֣י
thin sheets
N‑mpc
  
 

 
 
 2091 [e]
haz·zā·hāḇ
הַזָּהָב֮
the gold
Art | N‑ms
7112 [e]
wə·qiṣ·ṣêṣ
וְקִצֵּ֣ץ
and cut [it]
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
6616 [e]
pə·ṯî·lim
פְּתִילִם֒
[into] threads
N‑mp
  
 

 
 
 6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ,
לַעֲשׂ֗וֹת
to work [it]
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֤וֹךְ
in [with]
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8504 [e]
hat·tə·ḵê·leṯ
הַתְּכֵ֙לֶת֙
the blue
Art | N‑fs
8432 [e]
ū·ḇə·ṯō·wḵ
וּבְת֣וֹךְ
and
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 713 [e]
hā·’ar·gā·mān,
הָֽאַרְגָּמָ֔ן
purple
Art | N‑ms
8432 [e]
ū·ḇə·ṯō·wḵ
וּבְת֛וֹךְ
and
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
8438 [e]
tō·w·la·‘aṯ
תּוֹלַ֥עַת
the yarn
N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
haš·šā·nî
הַשָּׁנִ֖י
scarlet [thread]
Art | N‑ms
8432 [e]
ū·ḇə·ṯō·wḵ
וּבְת֣וֹךְ
and
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8336 [e]
haš·šêš;
הַשֵּׁ֑שׁ
the fine linen
Art | N‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
[into] designs
N‑msc
  
 
.
 
 
 2803 [e]
ḥō·šêḇ.
חֹשֵֽׁב׃
artistic
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3802 [e]   4
kə·ṯê·p̄ōṯ   4
כְּתֵפֹ֥ת   4
Shoulder straps   4
N‑fp   4
6213 [e]
‘ā·śū-
עָֽשׂוּ־
they made
V‑Qal‑Perf‑3cp
 
lōw
ל֖וֹ
for it
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2266 [e]
ḥō·ḇə·rōṯ;
חֹבְרֹ֑ת
to couple [it] together
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
at
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Number‑mdc
 
qiṣ·wō·w·ṯōw
[קצוותו]
 - 
N‑fpc | 3ms
7118 [e]
qə·ṣō·w·ṯāw
(קְצוֹתָ֖יו)
its edges
N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 2266 [e]
ḥub·bār.
חֻבָּֽר׃
it was coupled together
V‑Pual‑Perf‑3ms
2805 [e]   5
wə·ḥê·šeḇ   5
וְחֵ֨שֶׁב   5
And the intricately woven band   5
Conj‑w | N‑msc   5
  
 

 
 
 642 [e]
’ă·p̄ud·dā·ṯōw
אֲפֻדָּת֜וֹ
of his ephod
N‑fsc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [was]
Pro‑r
5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֗יו
on it
Prep | 3ms
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֣נּוּ
of the same
Prep | 3ms
1931 [e]

הוּא֮
was
Pro‑3ms
  
 

 
 
 4639 [e]
kə·ma·‘ă·śê·hū
כְּמַעֲשֵׂהוּ֒
[woven of] workmanship
Prep‑k | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֗ב
gold
N‑ms
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
blue
N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Conj‑w | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet [thread]
N‑ms
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֣שׁ
and linen
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār;
מָשְׁזָ֑ר
of fine woven
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
6213 [e]   6
way·ya·‘ă·śū   6
וַֽיַּעֲשׂוּ֙   6
And they set   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   6
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
68 [e]
’aḇ·nê
אַבְנֵ֣י
stones
N‑fpc
  
 

 
 
 7718 [e]
haš·šō·ham,
הַשֹּׁ֔הַם
onyx
Art | N‑ms
4142 [e]
mu·sab·bōṯ
מֻֽסַבֹּ֖ת
enclosed in
V‑Hofal‑Prtcpl‑fp
4865 [e]
miš·bə·ṣōṯ
מִשְׁבְּצֹ֣ת
settings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
of gold
N‑ms
6605 [e]
mə·p̄ut·tā·ḥōṯ
מְפֻתָּחֹת֙
they were engraved
V‑Pual‑Prtcpl‑fp
6605 [e]
pit·tū·ḥê
פִּתּוּחֵ֣י
are engraved as
N‑mpc
  
 

 
 
 2368 [e]
ḥō·w·ṯām,
חוֹתָ֔ם
signets
N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
with
Prep
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֖וֹת
the names
N‑mpc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
of the sons
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
7760 [e]   7
way·yā·śem   7
וַיָּ֣שֶׂם   7
And He put   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֗ם
them
DirObjM | 3mp
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
3802 [e]
kiṯ·p̄ōṯ
כִּתְפֹ֣ת
the shoulders
N‑fpc
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ,
הָאֵפֹ֔ד
of the ephod
Art | N‑ms
68 [e]
’aḇ·nê
אַבְנֵ֥י
stones
N‑fpc
2146 [e]
zik·kā·rō·wn
זִכָּר֖וֹן
[as] memorial
N‑ms
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֣י
for the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
The Breastpiece
6213 [e]   8
way·ya·‘aś   8
וַיַּ֧עַשׂ   8
And he made   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2833 [e]
ha·ḥō·šen
הַחֹ֛שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֥ה
woven
N‑msc
  
 

 
 
 2803 [e]
ḥō·šêḇ
חֹשֵׁ֖ב
artistically
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4639 [e]
kə·ma·‘ă·śêh
כְּמַעֲשֵׂ֣ה
like the workmanship
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 646 [e]
’ê·p̄ōḏ;
אֵפֹ֑ד
of the ephod
N‑ms
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֗ב
of gold
N‑ms
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
blue
N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Conj‑w | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet [thread]
N‑ms
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֥שׁ
and linen
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār.
מָשְׁזָֽר׃
of fine woven
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
7251 [e]   9
rā·ḇū·a‘   9
רָב֧וּעַ   9
Square   9
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   9
  
 
.
 
 
 1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֛ה
it
V‑Qal‑Perf‑3ms
3717 [e]
kā·p̄ūl
כָּפ֖וּל
By doubling
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֣וּ
they made
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2833 [e]
ha·ḥō·šen;
הַחֹ֑שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
2239 [e]
ze·reṯ
זֶ֧רֶת
a span [was]
N‑fs
753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּ֛וֹ
its length
N‑msc | 3ms
2239 [e]
wə·ze·reṯ
וְזֶ֥רֶת
and a span
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw
רָחְבּ֖וֹ
its width
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 3717 [e]
kā·p̄ūl.
כָּפֽוּל׃
when doubled
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
4390 [e]   10
way·mal·’ū-   10
וַיְמַלְאוּ־   10
And they set   10
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp   10
 
ḇōw,
ב֔וֹ
in it
Prep | 3ms
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֖ה
four
Number‑ms
2905 [e]
ṭū·rê
ט֣וּרֵי
rows
N‑mpc
  
 

 
 
 68 [e]
’ā·ḇen;
אָ֑בֶן
of stones
N‑fs
2905 [e]
ṭūr,
ט֗וּר
a row with
N‑msc
  
 

 
 
 124 [e]
’ō·ḏem
אֹ֤דֶם
a sardius
N‑ms
  
 

 
 
 6357 [e]
piṭ·ḏāh
פִּטְדָה֙
a topaz
N‑fs
  
 
:
 
 
 1304 [e]
ū·ḇā·re·qeṯ,
וּבָרֶ֔קֶת
and an emerald was
Conj‑w | N‑fs
2905 [e]
haṭ·ṭūr
הַטּ֖וּר
the row
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ.
הָאֶחָֽד׃
first
Art | Number‑ms
2905 [e]   11
wə·haṭ·ṭūr   11
וְהַטּ֖וּר   11
And the row   11
Conj‑w, Art | N‑ms   11
  
 
:
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî;
הַשֵּׁנִ֑י
second
Art | Number‑oms
  
 

 
 
 5306 [e]
nō·p̄eḵ
נֹ֥פֶךְ
a turquoise
N‑msc
  
 

 
 
 5601 [e]
sap·pîr
סַפִּ֖יר
a sapphire
N‑ms
  
 
.
 
 
 3095 [e]
wə·yā·hă·lōm.
וְיָהֲלֹֽם׃
and a diamond
Conj‑w | N‑ms
2905 [e]   12
wə·haṭ·ṭūr   12
וְהַטּ֖וּר   12
And the row   12
Conj‑w, Art | N‑ms   12
  
 
:
 
 
 7992 [e]
haš·šə·lî·šî;
הַשְּׁלִישִׁ֑י
third
Art | Number‑oms
  
 

 
 
 3958 [e]
le·šem
לֶ֥שֶׁם
a jacinth
N‑ms
  
 

 
 
 7618 [e]
šə·ḇōw
שְׁב֖וֹ
an agate
N‑ms
  
 
.
 
 
 306 [e]
wə·’aḥ·lā·māh.
וְאַחְלָֽמָה׃
and an amethyst
Conj‑w | N‑ms
2905 [e]   13
wə·haṭ·ṭūr   13
וְהַטּוּר֙   13
And the row   13
Conj‑w, Art | N‑ms   13
  
 
:
 
 
 7243 [e]
hā·rə·ḇî·‘î,
הָֽרְבִיעִ֔י
fourth
Art | Number‑oms
  
 

 
 
 8658 [e]
tar·šîš
תַּרְשִׁ֥ישׁ
a beryl
N‑msc
  
 

 
 
 7718 [e]
šō·ham
שֹׁ֖הַם
an onyx
N‑ms
  
 
.
 
 
 3471 [e]
wə·yā·šə·p̄êh;
וְיָשְׁפֵ֑ה
and a jasper
Conj‑w | N‑ms
4142 [e]
mū·sab·bōṯ
מֽוּסַבֹּ֛ת
[They were] enclosed in
V‑Hofal‑Prtcpl‑fp
4865 [e]
miš·bə·ṣō·wṯ
מִשְׁבְּצ֥וֹת
settings
N‑fpc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 4396 [e]
bə·mil·lu·’ō·ṯām.
בְּמִלֻּאֹתָֽם׃
in their mountings
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
68 [e]   14
wə·hā·’ă·ḇā·nîm   14
וְ֠הָאֲבָנִים   14
And stones   14
Conj‑w, Art | N‑fp   14
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
8034 [e]
šə·mōṯ
שְׁמֹ֨ת
the names
N‑mpc
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֥ל
of Israel
N‑proper‑ms
2007 [e]
hên·nāh
הֵ֛נָּה
were
Pro‑3fp
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֥ים
two
Number‑fd
  
 

 
 
 6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֖ה
[and] ten
Number‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
  
 

 
 
 8034 [e]
šə·mō·ṯām;
שְׁמֹתָ֑ם
their names
N‑mpc | 3mp
6603 [e]
pit·tū·ḥê
פִּתּוּחֵ֤י
[engraved like]
N‑mpc
  
 

 
 
 2368 [e]
ḥō·ṯām
חֹתָם֙
a signet
N‑ms
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
each one
N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
with
Prep
  
 

 
 
 8034 [e]
šə·mōw,
שְׁמ֔וֹ
its own name
N‑msc | 3ms
8147 [e]
liš·nêm
לִשְׁנֵ֥ים
according to two
Prep‑l | Number‑md
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
[and] ten
Number‑ms
  
 
.
 
 
 7626 [e]
šā·ḇeṭ.
שָֽׁבֶט׃
the tribes
N‑ms
6213 [e]   15
way·ya·‘ă·śū   15
וַיַּעֲשׂ֧וּ   15
And they made   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   15
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
2833 [e]
ha·ḥō·šen
הַחֹ֛שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
8333 [e]
šar·šə·rōṯ
שַׁרְשְׁרֹ֥ת
chains
N‑fpc
  
 

 
 
 1383 [e]
gaḇ·luṯ
גַּבְלֻ֖ת
at the ends
N‑fs
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
like cords
N‑msc
5688 [e]
‘ă·ḇōṯ;
עֲבֹ֑ת
of braided
N‑cs
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj‑ms
6213 [e]   16
way·ya·‘ă·śū,   16
וַֽיַּעֲשׂ֗וּ   16
And they made   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   16
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּי֙
two
Number‑fdc
4865 [e]
miš·bə·ṣōṯ
מִשְׁבְּצֹ֣ת
settings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
of gold
N‑ms
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּ֖י
and two
Conj‑w | Number‑fdc
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
gold
N‑ms
5414 [e]
way·yit·tə·nū,
וַֽיִּתְּנ֗וּ
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּי֙
two
Number‑fdc
2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
הַטַּבָּעֹ֔ת
the rings
Art | N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Number‑mdc
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצ֥וֹת
the ends
N‑fpc
  
 
.
 
 
 2833 [e]
ha·ḥō·šen.
הַחֹֽשֶׁן׃
of the breastplate
Art | N‑ms
5414 [e]   17
way·yit·tə·nū,   17
וַֽיִּתְּנ֗וּ   17
And they put   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   17
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּי֙
two
Number‑fdc
5688 [e]
hā·‘ă·ḇō·ṯōṯ
הָעֲבֹתֹ֣ת
the braided chains
Art | N‑cp
2091 [e]
haz·zā·hāḇ,
הַזָּהָ֔ב
of gold
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֖י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ;
הַטַּבָּעֹ֑ת
the rings
Art | N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצ֖וֹת
the ends
N‑fpc
  
 
.
 
 
 2833 [e]
ha·ḥō·šen.
הַחֹֽשֶׁן׃
of the breastplate
Art | N‑ms
853 [e]   18
wə·’êṯ   18
וְאֵ֨ת   18
And   18
Conj‑w | DirObjM   18
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֤י
two
Number‑fdc
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצוֹת֙
the ends
N‑fpc
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
of two
Number‑fdc
5688 [e]
hā·‘ă·ḇō·ṯōṯ,
הָֽעֲבֹתֹ֔ת
the braided chains
Art | N‑cp
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנ֖וּ
they fastened
V‑Qal‑Perf‑3cp
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 4865 [e]
ham·miš·bə·ṣōṯ;
הַֽמִּשְׁבְּצֹ֑ת
the settings
Art | N‑fp
5414 [e]
way·yit·tə·num
וַֽיִּתְּנֻ֛ם
and put them
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3802 [e]
kiṯ·p̄ōṯ
כִּתְפֹ֥ת
the shoulder straps
N‑fpc
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ
הָאֵפֹ֖ד
of the ephod
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
before
Prep
4136 [e]
mūl
מ֥וּל
the front
Prep
  
 
.
 
 
 6440 [e]
pā·nāw.
פָּנָֽיו׃
of its face
N‑cpc | 3ms
6213 [e]   19
way·ya·‘ă·śū,   19
וַֽיַּעֲשׂ֗וּ   19
And they made   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   19
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּי֙
two
Number‑fdc
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
of gold
N‑ms
7760 [e]
way·yā·śî·mū
וַיָּשִׂ֕ימוּ
and put [them]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Number‑mdc
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצ֣וֹת
the ends
N‑fpc
  
 

 
 
 2833 [e]
ha·ḥō·šen;
הַחֹ֑שֶׁן
of the breastplate
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄ā·ṯōw
שְׂפָת֕וֹ
the edge of it
N‑fsc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
that [was]
Pro‑r
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
5676 [e]
‘ê·ḇer
עֵ֥בֶר
the side
N‑msc
646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ
הָאֵפֹ֖ד
of the ephod
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1004 [e]
bā·yə·ṯāh.
בָּֽיְתָה׃
inward
N‑ms | 3fs
6213 [e]   20
way·ya·‘ă·śū   20
וַֽיַּעֲשׂוּ֮   20
And they made   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   20
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Number‑fdc
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
[other] rings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָב֒
gold
N‑ms
5414 [e]
way·yit·tə·num
וַֽיִּתְּנֻ֡ם
and put them
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּי֩
two
Number‑fdc
3802 [e]
ḵiṯ·p̄ōṯ
כִתְפֹ֨ת
the shoulder straps
N‑fpc
646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ
הָאֵפֹ֤ד
the ephod
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4295 [e]
mil·maṭ·ṭāh
מִלְמַ֙טָּה֙
underneath
Prep‑m, Prep‑l | Adv
4136 [e]
mim·mūl
מִמּ֣וּל
toward
Prep‑m
6440 [e]
pā·nāw,
פָּנָ֔יו
its front
N‑cpc | 3ms
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֖ת
right at
Prep‑l
4225 [e]
meḥ·bar·tōw;
מֶחְבַּרְתּ֑וֹ
the seam
N‑fsc | 3ms
4605 [e]
mim·ma·‘al
מִמַּ֕עַל
above
Prep‑m | Adv
2805 [e]
lə·ḥê·šeḇ
לְחֵ֖שֶׁב
the intricately woven band
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ.
הָאֵפֹֽד׃
of the ephod
Art | N‑ms
7405 [e]   21
way·yir·kə·sū   21
וַיִּרְכְּס֣וּ   21
And they bound   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   21
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2833 [e]
ha·ḥō·šen
הַחֹ֡שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
2885 [e]
miṭ·ṭab·bə·‘ō·ṯāw
מִטַּבְּעֹתָיו֩
by means of its rings
Prep‑m | N‑fpc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֨ת
the rings
N‑fpc
646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ
הָאֵפֹ֜ד
of the ephod
Art | N‑ms
6616 [e]
bip̄·ṯîl
בִּפְתִ֣יל
with a cord
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ,
תְּכֵ֗לֶת
blue
N‑fs
1961 [e]
lih·yōṯ
לִֽהְיֹת֙
so that it would be
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
2805 [e]
ḥê·šeḇ
חֵ֣שֶׁב
the intricately woven band
N‑msc
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ,
הָאֵפֹ֔ד
of the ephod
Art | N‑ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2118 [e]
yiz·zaḥ
יִזַּ֣ח
would come loose
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
2833 [e]
ha·ḥō·šen,
הַחֹ֔שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֖ל
from
Prep‑m
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ;
הָאֵפֹ֑ד
the ephod
Art | N‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
Additional Priestly Garments
6213 [e]   22
way·ya·‘aś   22
וַיַּ֛עַשׂ   22
And He made   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   22
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4598 [e]
mə·‘îl
מְעִ֥יל
the robe
N‑msc
646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ
הָאֵפֹ֖ד
of the ephod
Art | N‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
of work
N‑msc
707 [e]
’ō·rêḡ;
אֹרֵ֑ג
woven
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3632 [e]
kə·lîl
כְּלִ֖יל
all
Adj‑msc
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ.
תְּכֵֽלֶת׃
of blue
N‑fs
6310 [e]   23
ū·p̄î-   23
וּפִֽי־   23
and [there was] an opening   23
Conj‑w | N‑msc   23
4598 [e]
ham·mə·‘îl
הַמְּעִ֥יל
the robe
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw
בְּתוֹכ֖וֹ
in the middle
Prep‑b | N‑msc | 3ms
6310 [e]
kə·p̄î
כְּפִ֣י
of like the opening in
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 8473 [e]
ṯaḥ·rā;
תַחְרָ֑א
a coat of mail
N‑ms
8193 [e]
śā·p̄āh
שָׂפָ֥ה
[with] a woven binding
N‑fs
6310 [e]
lə·p̄îw
לְפִ֛יו
the opening
Prep‑l | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
all around
Adv
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 7167 [e]
yiq·qā·rê·a‘.
יִקָּרֵֽעַ׃
so that it would tear
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
6213 [e]   24
way·ya·‘ă·śū   24
וַֽיַּעֲשׂוּ֙   24
And they made   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   24
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7757 [e]
šū·lê
שׁוּלֵ֣י
the hem
N‑mpc
4598 [e]
ham·mə·‘îl,
הַמְּעִ֔יל
of the robe
Art | N‑ms
7416 [e]
rim·mō·w·nê
רִמּוֹנֵ֕י
pomegranates
N‑mpc
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֥לֶת
of blue
N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֖ן
and purple
Conj‑w | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֣עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî;
שָׁנִ֑י
scarlet
N‑ms
  
 
.
 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār.
מָשְׁזָֽר׃
and of fine woven [linen]
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
6213 [e]   25
way·ya·‘ă·śū   25
וַיַּעֲשׂ֥וּ   25
And they made   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   25
6472 [e]
p̄a·‘ă·mō·nê
פַעֲמֹנֵ֖י
bells
N‑mpc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
of gold
N‑ms
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
5414 [e]
way·yit·tə·nū
וַיִּתְּנ֨וּ
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6472 [e]
hap·pa·‘ă·mō·nîm
הַפַּֽעֲמֹנִ֜ים
the bells
Art | N‑mp
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
between
Prep‑b | N‑msc
7416 [e]
hā·rim·mō·nîm,
הָרִמֹּנִ֗ים
the pomegranates
Art | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7757 [e]
šū·lê
שׁוּלֵ֤י
the hem
N‑mpc
4598 [e]
ham·mə·‘îl
הַמְּעִיל֙
of the robe
Art | N‑ms
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ,
סָבִ֔יב
all around
Adv
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֖וֹךְ
between
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 7416 [e]
hā·rim·mō·nîm.
הָרִמֹּנִֽים׃
the pomegranates
Art | N‑mp
6472 [e]   26
pa·‘ă·mōn   26
פַּעֲמֹ֤ן   26
a bell   26
N‑ms   26
  
 

 
 
 7416 [e]
wə·rim·mōn
וְרִמֹּן֙
and a pomegranate
Conj‑w | N‑ms
6472 [e]
pa·‘ă·mōn
פַּעֲמֹ֣ן
a bell
N‑ms
  
 

 
 
 7416 [e]
wə·rim·mōn,
וְרִמֹּ֔ן
and a pomegranate
Conj‑w | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
 - 
Prep
7757 [e]
šū·lê
שׁוּלֵ֥י
the hem
N‑mpc
4598 [e]
ham·mə·‘îl
הַמְּעִ֖יל
of the robe
Art | N‑ms
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
all around
Adv
8334 [e]
lə·šā·rêṯ
לְשָׁרֵ֕ת
to minister in
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
6213 [e]   27
way·ya·‘ă·śū   27
וַֽיַּעֲשׂ֛וּ   27
And they made   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   27
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3801 [e]
hak·kā·ṯə·nōṯ
הַכָּתְנֹ֥ת
tunics
Art | N‑fpc
  
 

 
 
 8336 [e]
šêš
שֵׁ֖שׁ
of fine linen
N‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
woven
N‑msc
  
 

 
 
 707 [e]
’ō·rêḡ;
אֹרֵ֑ג
artistically
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
175 [e]
lə·’a·hă·rōn
לְאַהֲרֹ֖ן
for Aaron
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ū·lə·ḇā·nāw.
וּלְבָנָֽיו׃
and his sons
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc | 3ms
853 [e]   28
wə·’êṯ   28
וְאֵת֙   28
and   28
Conj‑w | DirObjM   28
4701 [e]
ham·miṣ·ne·p̄eṯ
הַמִּצְנֶ֣פֶת
a turban
Art | N‑fs
  
 

 
 
 8336 [e]
šêš,
שֵׁ֔שׁ
of fine linen
N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
6287 [e]
pa·’ă·rê
פַּאֲרֵ֥י
exquisite
N‑mpc
4021 [e]
ham·miḡ·bā·‘ōṯ
הַמִּגְבָּעֹ֖ת
hats
Art | N‑fp
  
 

 
 
 8336 [e]
šêš;
שֵׁ֑שׁ
of fine linen
N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4370 [e]
miḵ·nə·sê
מִכְנְסֵ֥י
short trousers
N‑mdc
  
 

 
 
 906 [e]
hab·bāḏ
הַבָּ֖ד
of linen
Art | N‑ms
8336 [e]
šêš
שֵׁ֥שׁ
 - 
N‑ms
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār.
מָשְׁזָֽר׃
fine woven
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
853 [e]   29
wə·’eṯ-   29
וְֽאֶת־   29
and   29
Conj‑w | DirObjM   29
73 [e]
hā·’aḇ·nêṭ
הָאַבְנֵ֞ט
a sash
Art | N‑ms
8336 [e]
šêš
שֵׁ֣שׁ
of linen
N‑ms
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār,
מָשְׁזָ֗ר
fine woven
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 8504 [e]
ū·ṯə·ḵê·leṯ
וּתְכֵ֧לֶת
and with blue
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Conj‑w | N‑ms
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet
N‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
the work
N‑msc
  
 

 
 
 7551 [e]
rō·qêm;
רֹקֵ֑ם
of the weaver
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
6213 [e]   30
way·ya·‘ă·śū   30
וַֽיַּעֲשׂ֛וּ   30
And they made   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   30
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6731 [e]
ṣîṣ
צִ֥יץ
the plate
N‑msc
5145 [e]
nê·zer-
נֵֽזֶר־
of crown
N‑msc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּ֖דֶשׁ
of the holy
Art | N‑ms
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
gold
N‑ms
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
3789 [e]
way·yiḵ·tə·ḇū
וַיִּכְתְּב֣וּ
and wrote
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֗יו
on it
Prep | 3ms
  
 

 
 
 4385 [e]
miḵ·taḇ
מִכְתַּב֙
an inscription
N‑msc
6603 [e]
pit·tū·ḥê
פִּתּוּחֵ֣י
[like] the engraving
N‑mpc
  
 

 
 
 2368 [e]
ḥō·w·ṯām,
חוֹתָ֔ם
of a signet
N‑ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
HOLY
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
TO YAHWEH
Prep‑l | N‑proper‑ms
5414 [e]   31
way·yit·tə·nū   31
וַיִּתְּנ֤וּ   31
And they tied   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   31
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
to it
Prep | 3ms
6616 [e]
pə·ṯîl
פְּתִ֣יל
a cord
N‑msc
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ,
תְּכֵ֔לֶת
blue
N‑fs
5414 [e]
lā·ṯêṯ
לָתֵ֥ת
to fasten [it]
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4701 [e]
ham·miṣ·ne·p̄eṯ
הַמִּצְנֶ֖פֶת
the turban
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4605 [e]
mil·mā·‘ə·lāh;
מִלְמָ֑עְלָה
above
Prep‑m, Prep‑l | Adv | 3fs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
Moses Approves the Work
3615 [e]   32
wat·tê·ḵel   32
וַתֵּ֕כֶל   32
Thus was finished   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   32
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5656 [e]
‘ă·ḇō·ḏaṯ
עֲבֹדַ֕ת
the work
N‑fsc
  
 

 
 
 4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֖ן
of the tabernacle
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֣הֶל
of the tent
N‑msc
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ;
מוֹעֵ֑ד
of meeting
N‑ms
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַֽיַּעֲשׂוּ֙
And did
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]
kə·ḵōl
כְּ֠כֹל
according to all
Prep | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֧ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adv
  
 
.
 
 
 6213 [e]
‘ā·śū.
עָשֽׂוּ׃
they did
V‑Qal‑Perf‑3cp
 

פ
 - 
Punc
935 [e]   33
way·yā·ḇî·’ū   33
וַיָּבִ֤יאוּ   33
And they brought   33
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   33
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּן֙
the tabernacle
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel
הָאֹ֖הֶל
the tent
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
kê·lāw;
כֵּלָ֑יו
its furnishings
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 7165 [e]
qə·rā·sāw
קְרָסָ֣יו
its clasps
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 7175 [e]
qə·rā·šāw,
קְרָשָׁ֔יו
its boards
N‑mpc | 3ms
 
bə·rî·ḥōw
[בריחו]
 - 
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 1280 [e]
bə·rî·ḥāw
(בְּרִיחָ֖יו)
its bars
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 5982 [e]
wə·‘am·mu·ḏāw
וְעַמֻּדָ֥יו
and its pillars
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 134 [e]
wa·’ă·ḏā·nāw.
וַאֲדָנָֽיו׃
and its sockets
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
853 [e]   34
wə·’eṯ-   34
וְאֶת־   34
and   34
Conj‑w | DirObjM   34
4372 [e]
miḵ·sêh
מִכְסֵ֞ה
the covering
N‑msc
5785 [e]
‘ō·w·rōṯ
עוֹרֹ֤ת
of skins
N‑mpc
352 [e]
hā·’ê·lim
הָֽאֵילִם֙
ram
Art | N‑mp
  
 

 
 
 119 [e]
ham·’ād·dā·mîm,
הַמְאָדָּמִ֔ים
dyed red
Art | V‑Pual‑Prtcpl‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4372 [e]
miḵ·sêh
מִכְסֵ֖ה
the covering
N‑msc
5785 [e]
‘ō·rōṯ
עֹרֹ֣ת
of skins
N‑mpc
  
 

 
 
 8476 [e]
hat·tə·ḥā·šîm;
הַתְּחָשִׁ֑ים
badger
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
6532 [e]
pā·rō·ḵeṯ
פָּרֹ֥כֶת
the veil
N‑fsc
  
 

 
 
 4539 [e]
ham·mā·sāḵ.
הַמָּסָֽךְ׃
of the covering
Art | N‑ms
853 [e]   35
’eṯ-   35
אֶת־   35
 -    35
DirObjM   35
727 [e]
’ă·rōn
אֲרֹ֥ן
the ark
N‑csc
  
 

 
 
 5715 [e]
hā·‘ê·ḏuṯ
הָעֵדֻ֖ת
of the Testimony
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
905 [e]
bad·dāw;
בַּדָּ֑יו
with its poles
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ.
הַכַּפֹּֽרֶת׃
the mercy seat
Art | N‑fs
853 [e]   36
’eṯ-   36
אֶת־   36
 -    36
DirObjM   36
  
 

 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān
הַשֻּׁלְחָן֙
the table
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3627 [e]
kê·lāw,
כֵּלָ֔יו
its utensils
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֥חֶם
the Bread
N‑msc
  
 

 
 
 6440 [e]
hap·pā·nîm.
הַפָּנִֽים׃
of the Presence
Art | N‑mp
853 [e]   37
’eṯ-   37
אֶת־   37
 -    37
DirObjM   37
4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָ֨ה
the lampstand
Art | N‑fs
2889 [e]
haṭ·ṭə·hō·rāh
הַטְּהֹרָ֜ה
pure [gold]
Art | Adj‑fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5216 [e]
nê·rō·ṯe·hā,
נֵרֹתֶ֗יהָ
with its lamps
N‑mpc | 3fs
5216 [e]
nê·rōṯ
נֵרֹ֛ת
the lamps
N‑mpc
  
 

 
 
 4634 [e]
ham·ma·‘ă·rā·ḵāh
הַמַּֽעֲרָכָ֖ה
set in order
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
kê·le·hā;
כֵּלֶ֑יהָ
its utensils
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
8081 [e]
še·men
שֶׁ֥מֶן
oil for
N‑msc
  
 

 
 
 3974 [e]
ham·mā·’ō·wr.
הַמָּאֽוֹר׃
the light
Art | N‑ms
853 [e]   38
wə·’êṯ   38
וְאֵת֙   38
and   38
Conj‑w | DirObjM   38
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֣ח
altar
N‑msc
  
 

 
 
 2091 [e]
haz·zā·hāḇ,
הַזָּהָ֔ב
the gold
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 8081 [e]
še·men
שֶׁ֣מֶן
oil
N‑msc
4888 [e]
ham·miš·ḥāh,
הַמִּשְׁחָ֔ה
the anointing
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
7004 [e]
qə·ṭō·reṯ
קְטֹ֣רֶת
incense
N‑fsc
  
 

 
 
 5561 [e]
has·sam·mîm;
הַסַּמִּ֑ים
the sweet
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֕ת
and
Conj‑w | DirObjM
4539 [e]
mā·saḵ
מָסַ֖ךְ
the screen for
N‑msc
  
 

 
 
 6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֥תַח
door
N‑msc
  
 

 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel.
הָאֹֽהֶל׃
the tabernacle
Art | N‑ms
853 [e]   39
’êṯ   39
אֵ֣ת ׀   39
 -    39
DirObjM   39
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֣ח
altar
N‑msc
5178 [e]
han·nə·ḥō·šeṯ,
הַנְּחֹ֗שֶׁת
the bronze
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4345 [e]
miḵ·bar
מִכְבַּ֤ר
grate
N‑msc
5178 [e]
han·nə·ḥō·šeṯ
הַנְּחֹ֙שֶׁת֙
of bronze
Art | N‑fs
  
 

 
 
 834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
 - 
Pro‑r
 
lōw,
ל֔וֹ
its
Prep | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 905 [e]
bad·dāw
בַּדָּ֖יו
its poles
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
kê·lāw;
כֵּלָ֑יו
its utensils
N‑mpc | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3595 [e]
hak·kî·yōr
הַכִּיֹּ֖ר
the laver
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3653 [e]
kan·nōw.
כַּנּֽוֹ׃
its base
N‑msc | 3ms
853 [e]   40
’êṯ   40
אֵת֩   40
 -    40
DirObjM   40
7050 [e]
qal·‘ê
קַלְעֵ֨י
the hangings
N‑mpc
  
 

 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵ֜ר
of the court
Art | N‑cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5982 [e]
‘am·mu·ḏe·hā
עַמֻּדֶ֣יהָ
its pillars
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 134 [e]
’ă·ḏā·ne·hā,
אֲדָנֶ֗יהָ
its sockets
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4539 [e]
ham·mā·sāḵ
הַמָּסָךְ֙
the screen
Art | N‑ms
8179 [e]
lə·ša·‘ar
לְשַׁ֣עַר
for gate
Prep‑l | N‑msc
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr,
הֶֽחָצֵ֔ר
the court
Art | N‑cs
  
 

 
 
 853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4340 [e]
mê·ṯā·rāw
מֵיתָרָ֖יו
its cords
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 3489 [e]
wî·ṯê·ḏō·ṯe·hā;
וִיתֵדֹתֶ֑יהָ
and its pegs
Conj‑w | N‑fpc | 3fs
853 [e]
wə·’êṯ,
וְאֵ֗ת
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3627 [e]
kə·lê
כְּלֵ֛י
the utensils for
N‑mpc
5656 [e]
‘ă·ḇō·ḏaṯ
עֲבֹדַ֥ת
the service
N‑fsc
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
of the tabernacle
Art | N‑ms
168 [e]
lə·’ō·hel
לְאֹ֥הֶל
for the tent
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
N‑ms
853 [e]   41
’eṯ-   41
אֶת־   41
 -    41
DirObjM   41
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֥י
and the garments
N‑mpc
8278 [e]
haś·śə·rāḏ
הַשְּׂרָ֖ד
of ministry
Art | N‑ms
8334 [e]
lə·šā·rêṯ
לְשָׁרֵ֣ת
to minister
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6944 [e]
baq·qō·ḏeš;
בַּקֹּ֑דֶשׁ
in the holy [place]
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֤י
garments
N‑mpc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּ֙דֶשׁ֙
the holy
Art | N‑ms
175 [e]
lə·’a·hă·rōn
לְאַהֲרֹ֣ן
for Aaron
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֥י
garments
N‑mpc
1121 [e]
ḇā·nāw
בָנָ֖יו
his sons'
N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 3547 [e]
lə·ḵa·hên.
לְכַהֵֽן׃
to minister as priests
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
3605 [e]   42
kə·ḵōl   42
כְּכֹ֛ל   42
According to all   42
Prep‑k | N‑ms   42
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh;
מֹשֶׁ֑ה
Moses
N‑proper‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֤ן
so
Adv
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂוּ֙
did
V‑Qal‑Perf‑3cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 5656 [e]
hā·‘ă·ḇō·ḏāh.
הָעֲבֹדָֽה׃
the work
Art | N‑fs
7200 [e]   43
way·yar   43
וַיַּ֨רְא   43
And looked over   43
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   43
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֜ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 4399 [e]
ham·mə·lā·ḵāh,
הַמְּלָאכָ֗ה
the work
Art | N‑fs
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּה֙
and indeed
Conj‑w | Interjection
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֣וּ
they had done
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֔הּ
it
DirObjM | 3fs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
just so
Adv
  
 
.
 
 
 6213 [e]
‘ā·śū;
עָשׂ֑וּ
they had done it
V‑Qal‑Perf‑3cp
1288 [e]
way·ḇā·reḵ
וַיְבָ֥רֶךְ
And blessed
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Exodus 38
Top of Page
Top of Page