Daniel 6:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]בֵּ֠אדַיִן
bê-ḏa-yin
ThenPrep-b | Adv
7127 [e]קְרִ֨יבוּ
qə-rî-ḇū
they wentV-Qal-Perf-3mp
560 [e]וְאָמְרִ֥ין
wə-’ā-mə-rîn
and spokeConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
6925 [e]קֳדָם־
qo-ḏām-
beforePrep
4430 [e]מַלְכָּא֮
mal-kā
king theN-msd
5922 [e]עַל־
‘al-
concerningPrep
633 [e]אֱסָ֣ר
’ĕ-sār
decreeN-msc
4430 [e]מַלְכָּא֒
mal-kā
king's theN-msd
3809 [e]הֲלָ֧א
hă-lā
have notAdv-NegPrt
633 [e]אֱסָ֣ר
’ĕ-sār
a decreeN-ms
7560 [e]רְשַׁ֗מְתָּ
rə-šam-tā,
you signedV-Qal-Perf-2ms
1768 [e]דִּ֣י
thatPro-r
3606 [e]כָל־
ḵāl
everyN-msc
606 [e]אֱנָ֡שׁ
’ĕ-nāš
manN-ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
whoPro-r
1156 [e]יִבְעֵה֩
yiḇ-‘êh
petitionsV-Qal-Imperf-3ms
4481 [e]מִן־
min-
-Prep
3606 [e]כָּל־
kāl-
anyN-msc
426 [e]אֱלָ֨הּ
’ĕ-lāh
godN-ms
606 [e]וֶֽאֱנָ֜שׁ
we-’ĕ-nāš
or manConj-w | N-ms
5705 [e]עַד־
‘aḏ-
withinPrep
3118 [e]יוֹמִ֣ין
yō-w-mîn
daysN-mp
8533 [e]תְּלָתִ֗ין
tə-lā-ṯîn,
thirtyNumber-cp
3861 [e]לָהֵן֙
lā-hên
exceptConj
4481 [e]מִנָּ֣ךְ
min-nāḵ
youPrep | 2ms
4430 [e]מַלְכָּ֔א
mal-kā,
kingN-msd
7412 [e]יִתְרְמֵ֕א
yiṯ-rə-mê
shall be castV-Hitpael-Imperf-3ms
1358 [e]לְג֖וֹב
lə-ḡō-wḇ
into the denPrep-l | N-msc
744 [e]אַרְיָותָ֑א
’ar-yā-w-ṯā;
of lionsN-mpd
6032 [e]עָנֵ֨ה
‘ā-nêh
answeredV-Qal-Prtcpl-ms
4430 [e]מַלְכָּ֜א
mal-kā
king theN-msd
560 [e]וְאָמַ֗ר
wə-’ā-mar,
and saidConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
3330 [e]יַצִּיבָ֧א
yaṣ-ṣî-ḇā
TRUEAdj-fs
4406 [e]מִלְּתָ֛א
mil-lə-ṯā
thing [is] theN-fsd
1882 [e]כְּדָת־
kə-ḏāṯ-
according to the lawPrep-k | N-fsc
4076 [e]מָדַ֥י
mā-ḏay
of the MedeN-proper-ms
6540 [e]וּפָרַ֖ס
ū-p̄ā-ras
and PersianConj-w | N-proper-ms
1768 [e]דִּי־
dî-
whichPro-r
3809 [e]לָ֥א
notAdv-NegPrt
5709 [e]תֶעְדֵּֽא׃
ṯe‘-dê.
does alterV-Qal-Imperf-3fs

Hebrew Texts
דניאל 6:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּ֠אדַיִן קְרִ֨יבוּ וְאָמְרִ֥ין קֳדָם־מַלְכָּא֮ עַל־אֱסָ֣ר מַלְכָּא֒ הֲלָ֧א אֱסָ֣ר רְשַׁ֗מְתָּ דִּ֣י כָל־אֱנָ֡שׁ דִּֽי־יִבְעֵה֩ מִן־כָּל־אֱלָ֨הּ וֶֽאֱנָ֜שׁ עַד־יֹומִ֣ין תְּלָתִ֗ין לָהֵן֙ מִנָּ֣ךְ מַלְכָּ֔א יִתְרְמֵ֕א לְגֹ֖וב אַרְיָותָ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֗ר יַצִּיבָ֧א מִלְּתָ֛א כְּדָת־מָדַ֥י וּפָרַ֖ס דִּי־לָ֥א תֶעְדֵּֽא׃

דניאל 6:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין קריבו ואמרין קדם־מלכא על־אסר מלכא הלא אסר רשמת די כל־אנש די־יבעה מן־כל־אלה ואנש עד־יומין תלתין להן מנך מלכא יתרמא לגוב אריותא ענה מלכא ואמר יציבא מלתא כדת־מדי ופרס די־לא תעדא׃

דניאל 6:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באדין קריבו ואמרין קדם־מלכא על־אסר מלכא הלא אסר רשמת די כל־אנש די־יבעה מן־כל־אלה ואנש עד־יומין תלתין להן מנך מלכא יתרמא לגוב אריותא ענה מלכא ואמר יציבא מלתא כדת־מדי ופרס די־לא תעדא׃

דניאל 6:12 Hebrew Bible
באדין קריבו ואמרין קדם מלכא על אסר מלכא הלא אסר רשמת די כל אנש די יבעה מן כל אלה ואנש עד יומין תלתין להן מנך מלכא יתרמא לגוב אריותא ענה מלכא ואמר יציבא מלתא כדת מדי ופרס די לא תעדא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they approached and spoke before the king about the king's injunction, "Did you not sign an injunction that any man who makes a petition to any god or man besides you, O king, for thirty days, is to be cast into the lions' den?" The king replied, "The statement is true, according to the law of the Medes and Persians, which may not be revoked."

King James Bible
Then they came near, and spake before the king concerning the king's decree; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

Holman Christian Standard Bible
So they approached the king and asked about his edict: "Didn't you sign an edict that for 30 days any man who petitions any god or man except you, the king, will be thrown into the lions' den?" The king answered, "As a law of the Medes and Persians, the order stands and is irrevocable."
Treasury of Scripture Knowledge

they.

Daniel 3:8-12 Why at that time certain Chaldeans came near, and accused the Jews…

Acts 16:19,24 And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they …

Acts 24:2-9 And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, …

the den. It is probable that these lions were kept for the purposed of devouring certain criminals, whom the laws might consign to that kind of death.

The thing.

Daniel 6:8 Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it …

Esther 1:19 If it please the king, let there go a royal commandment from him, …

Links
Daniel 6:12Daniel 6:12 NIVDaniel 6:12 NLTDaniel 6:12 ESVDaniel 6:12 NASBDaniel 6:12 KJVDaniel 6:12 Bible AppsDaniel 6:12 Biblia ParalelaDaniel 6:12 Chinese BibleDaniel 6:12 French BibleDaniel 6:12 German BibleBible Hub
Daniel 6:11
Top of Page
Top of Page