Galatians 1:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1107 [e]γνωρίζω
gnōrizō
I make knownV-PIA-1S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
80 [e]ἀδελφοί,
adelphoi
brothers,N-VMP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2098 [e]εὐαγγέλιον
euangelion
gospelN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2097 [e]εὐαγγελισθὲν
euangelisthen
having been preachedV-APP-ANS
5259 [e]ὑπ’
hyp’
byPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
me,PPro-G1S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
it isV-PIA-3S
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
444 [e]ἄνθρωπον·
anthrōpon
man.N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Nestle 1904
γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γνωρίζω δέ ὑμεῖς ἀδελφός ὁ εὐαγγέλιον ὁ εὐαγγελίζω ὑπό ἐγώ ὅτι οὐ εἰμί κατά ἄνθρωπος

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

Galatians 1:11 Hebrew Bible
אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא׃

Galatians 1:11 Aramaic NT: Peshitta
ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܚܝ ܕܤܒܪܬܐ ܕܐܤܬܒܪܬ ܡܢܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man.

King James Bible
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.

Holman Christian Standard Bible
Now I want you to know, brothers, that the gospel preached by me is not based on human thought.
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Galatians 1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, …

1 Corinthians 2:9,10 But as it is written, Eye has not seen, nor ear heard, neither have …

1 Corinthians 11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered to you…

1 Corinthians 15:1-3 Moreover, brothers, I declare to you the gospel which I preached …

Ephesians 3:3-8 How that by revelation he made known to me the mystery; (as I wrote …

Links
Galatians 1:11Galatians 1:11 NIVGalatians 1:11 NLTGalatians 1:11 ESVGalatians 1:11 NASBGalatians 1:11 KJVGalatians 1:11 Bible AppsGalatians 1:11 Biblia ParalelaGalatians 1:11 Chinese BibleGalatians 1:11 French BibleGalatians 1:11 German BibleBible Hub
Galatians 1:10
Top of Page
Top of Page