Hebrews 8:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
3303 [e]μὲν
men
certainlyConj
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
1510 [e]ἦν
ēn
He wereV-IIA-3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
1093 [e]γῆς,
gēs
earth,N-GFS
3761 [e]οὐδ’
oud’
not evenAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1510 [e]ἦν
ēn
would He beV-IIA-3S
2409 [e]ἱερεύς,
hiereus
a priest,N-NMS
1510 [e]ὄντων
ontōn
there beingV-PPA-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
thoseArt-GMP
4374 [e]προσφερόντων
prospherontōn
offeringV-PPA-GMP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3551 [e]νόμον
nomon
lawN-AMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1435 [e]δῶρα·
dōra
gifts,N-ANP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Nestle 1904
εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ’ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ’ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ’ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ μέν οὖν εἰμί ἐπί γῆ οὐδέ ἄν εἰμί ἱερεύς εἰμί ὁ προσφέρω κατά νόμος ὁ δῶρον

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ’ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ ἂν ἦν ἱερεύς ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα·

Hebrews 8:4 Hebrew Bible
והנה אלו היה בארץ לא היה כהן כי יש פה הכהנים המקריבים הקרבנות לפי התורה׃

Hebrews 8:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܠܘ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܐܦܠܐ ܟܘܡܪܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܘܡܪܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now if He were on earth, He would not be a priest at all, since there are those who offer the gifts according to the Law;

King James Bible
For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:

Holman Christian Standard Bible
Now if He were on earth, He wouldn't be a priest, since there are those offering the gifts prescribed by the law.
Treasury of Scripture Knowledge

he should.

Hebrews 7:11-15 If therefore perfection were by the Levitical priesthood…

Numbers 16:40 To be a memorial to the children of Israel, that no stranger, which …

Numbers 17:12,13 And the children of Israel spoke to Moses, saying, Behold, we die, …

Numbers 18:5 And you shall keep the charge of the sanctuary, and the charge of …

2 Chronicles 26:18,19 And they withstood Uzziah the king, and said to him, It appertains …

there are priests. or, they are priests. gifts. [Doron,] gifts, or offerings, comprehended propitiatory sacrifices as well as freewill-offerings.

See.

Hebrews 11:4 By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, …

Links
Hebrews 8:4Hebrews 8:4 NIVHebrews 8:4 NLTHebrews 8:4 ESVHebrews 8:4 NASBHebrews 8:4 KJVHebrews 8:4 Bible AppsHebrews 8:4 Biblia ParalelaHebrews 8:4 Chinese BibleHebrews 8:4 French BibleHebrews 8:4 German BibleBible Hub
Hebrews 8:3
Top of Page
Top of Page