Luke 22:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
He said,V-AIA-3S
3004 [e]Λέγω
Legō
I tellV-PIA-1S
4771 [e]σοι,
soi
youPPro-D2S
4074 [e]Πέτρε,
Petre
Peter,N-VMS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5455 [e]φωνήσει
phōnēsei
will crowV-FIA-3S
4594 [e]σήμερον
sēmeron
todayAdv
220 [e]ἀλέκτωρ
alektōr
[the] rooster,N-NMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
5151 [e]τρίς
tris
three timesAdv
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
533 [e]ἀπαρνήσῃ
aparnēsē
you will denyV-ASM-2S
3361 [e]〈〈μὴ〉
notAdv
1492 [e]εἰδέναι.
eidenai
knowing.V-RNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ εἴπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ μὴ φωνήσῃ σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ εἶπε· Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ εἶπεν· λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ εἶπε, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ μή φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι Πέτρε οὐ μή φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρίς ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με

Luke 22:34 Hebrew Bible
ויאמר אני אמר לך פטרוס לא יקרא תרנגל היום עד כי שלש פעמים כחשת בי לאמר לא ידעתיו׃

Luke 22:34 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܝܘܡܢܐ ܥܕܡܐ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He said, "I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me."

King James Bible
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.

Holman Christian Standard Bible
"I tell you, Peter," He said, "the rooster will not crow today until you deny three times that you know Me!"
Treasury of Scripture Knowledge

the cock.

Matthew 26:34,74 Jesus said to him, Truly I say to you, That this night, before the …

Mark 14:30,71,72 And Jesus said to him, Truly I say to you, That this day, even in …

John 13:38 Jesus answered him, Will you lay down your life for my sake? Truly, …

John 18:27 Peter then denied again: and immediately the cock crew.

Links
Luke 22:34Luke 22:34 NIVLuke 22:34 NLTLuke 22:34 ESVLuke 22:34 NASBLuke 22:34 KJVLuke 22:34 Bible AppsLuke 22:34 Biblia ParalelaLuke 22:34 Chinese BibleLuke 22:34 French BibleLuke 22:34 German BibleBible Hub
Luke 22:33
Top of Page
Top of Page