Matthew 13:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4183 [e]πολλοὶ
polloi
manyAdj-NMP
4396 [e]προφῆται
prophētai
prophetsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1342 [e]δίκαιοι
dikaioi
righteous [men]Adj-NMP
1937 [e]ἐπεθύμησαν
epethymēsan
longedV-AIA-3P
3708 [e]ἰδεῖν
idein
to seeV-ANA
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
991 [e]βλέπετε
blepete
you see,V-PIA-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
3708 [e]εἶδαν,
eidan
saw;V-AIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
191 [e]ἀκοῦσαι
akousai
to hearV-ANA
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
191 [e]ἀκούετε
akouete
you hear,V-PIA-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
191 [e]ἤκουσαν.
ēkousan
heard.V-AIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἴδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ ἴδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν

Matthew 13:17 Hebrew Bible
כי אמן אמר אני לכם נביאים וצדיקים רבים נכספו לראת את אשר אתם ראים ולא ראוהו ולשמע את אשר אתם שמעים ולא שמעוהו׃

Matthew 13:17 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܓܝܪ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܤܓܝܐܐ ܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ ܐܬܪܓܪܓܘ ܕܢܚܙܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܘ ܘܠܡܫܡܥ ܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For truly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.

King James Bible
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

Holman Christian Standard Bible
For I assure you: Many prophets and righteous people longed to see the things you see yet didn't see them; to hear the things you hear yet didn't hear them.
Treasury of Scripture Knowledge

That many.

Luke 10:24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see …

John 8:56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

Ephesians 3:5,6 Which in other ages was not made known to the sons of men, as it …

Hebrews 11:13,39,40 These all died in faith, not having received the promises, but having …

1 Peter 1:10-12 Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, …

Links
Matthew 13:17Matthew 13:17 NIVMatthew 13:17 NLTMatthew 13:17 ESVMatthew 13:17 NASBMatthew 13:17 KJVMatthew 13:17 Bible AppsMatthew 13:17 Biblia ParalelaMatthew 13:17 Chinese BibleMatthew 13:17 French BibleMatthew 13:17 German BibleBible Hub
Matthew 13:16
Top of Page
Top of Page