ἀμὴν
Englishman's Concordance
ἀμὴν (amēn) — 143 Occurrences

Matthew 5:18 Heb
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω
NAS: For truly I say to you, until
KJV: For verily I say unto you,
INT: truly indeed I say

Matthew 5:26 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω σοι
NAS: Truly I say to you, you will not come
KJV: Verily I say unto thee,
INT: Truly I say to you

Matthew 6:2 Heb
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: by men. Truly I say
KJV: of men. Verily I say unto you,
INT: the men Truly I say to you

Matthew 6:5 Heb
GRK: τοῖς ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: by men. Truly I say
KJV: be seen of men. Verily I say unto you,
INT: by men Truly I say to you

Matthew 6:13 Heb
GRK: τοῦς αἰῶνας ἀμήν
KJV: for ever. Amen.
INT: the ages Amen

Matthew 6:16 Heb
GRK: ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: when they are fasting. Truly I say
KJV: to fast. Verily I say
INT: to men fasting Truly I say to you

Matthew 8:10 Heb
GRK: τοῖς ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: who were following, Truly I say
KJV: to them that followed, Verily I say
INT: to those following Truly I say to you

Matthew 10:15 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 10:23 Heb
GRK: τὴν ἑτέραν ἀμὴν γὰρ λέγω
NAS: to the next; for truly I say
KJV: another: for verily I say unto you,
INT: the next truly indeed I say

Matthew 10:42 Heb
GRK: ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: water to drink, truly I say
KJV: of a disciple, verily I say
INT: name of a disciple truly I say to you

Matthew 11:11 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, among
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 13:17 Heb
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω
NAS: For truly I say to you that many
KJV: For verily I say unto you,
INT: truly indeed I say

Matthew 16:28 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, there are some
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 17:20 Heb
GRK: ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν γὰρ λέγω
NAS: of the littleness of your faith; for truly I say
KJV: unbelief: for verily I say unto you,
INT: little faith of you truly indeed I say

Matthew 18:3 Heb
GRK: καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: and said, Truly I say to you, unless
KJV: And said, Verily I say unto you,
INT: and said Truly I say to you

Matthew 18:13 Heb
GRK: εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: out that he finds it, truly I say
KJV: it, verily I say
INT: that he find it truly I say to you

Matthew 18:18 Heb
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, whatever
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 18:19 Heb
GRK: Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
INT: Again truly I say to you

Matthew 19:23 Heb
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to His disciples, Truly I say
KJV: disciples, Verily I say
INT: disciples of him Truly I say to you

Matthew 19:28 Heb
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: said to them, Truly I say
KJV: said unto them, Verily I say unto you,
INT: said to them Truly I say to you

Matthew 21:21 Heb
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: and said to them, Truly I say
KJV: said unto them, Verily I say unto you,
INT: said to them Truly I say to you

Matthew 21:31 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: said to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say
INT: Jesus Truly I say to you

Matthew 23:36 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, all
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 24:2 Heb
GRK: ταῦτα πάντα ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: these things? Truly I say
KJV: these things? verily I say
INT: these things all Truly I say to you

Matthew 24:34 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, this
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 24:47 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 25:12 Heb
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: But he answered, 'Truly I say
KJV: and said, Verily I say
INT: having answered he said Truly I say to you

Matthew 25:40 Heb
GRK: ἐρεῖ αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: and say to them, 'Truly I say
KJV: unto them, Verily I say
INT: will say to them Truly I say to you

Matthew 25:45 Heb
GRK: αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: He will answer them, 'Truly I say
KJV: them, saying, Verily I say unto you,
INT: them saying Truly I say to you

Matthew 26:13 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, wherever
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Matthew 26:21 Heb
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: He said, Truly I say
KJV: he said, Verily I say
INT: to them he said Truly I say to you

Matthew 26:34 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι
NAS: said to him, Truly I say
KJV: said unto him, Verily I say unto thee,
INT: Jesus Truly I say to you

Mark 3:28 Heb
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, all
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Mark 6:11 Heb
GRK: μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν
KJV: against them. Verily I say
INT: a testimony against them Truly I say to you

Mark 8:12 Heb
GRK: ζητεῖ σημεῖον ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: for a sign? Truly I say
KJV: a sign? verily I say
INT: seeks a sign Truly I say to you

Mark 9:1 Heb
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: And Jesus was saying to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say
INT: he said to them Truly I say to you

Mark 9:41 Heb
GRK: Χριστοῦ ἐστέ ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: as [followers] of Christ, truly I say
KJV: to Christ, verily I say
INT: Christ's you are truly I say to you

Mark 10:15 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, whoever
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Mark 10:29 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: said, Truly I say
KJV: and said, Verily I say
INT: Jesus Truly I say to you

Mark 11:23 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, whoever
KJV: For verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Mark 12:43 Heb
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to Him, He said to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say
INT: he says to them Truly I say to you

Mark 13:30 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, this
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Mark 14:9 Heb
GRK: ἀμὴν δὲ λέγω
NAS: Truly I say to you, wherever
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly moreover I say

Mark 14:18 Heb
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: said, Truly I say
KJV: Jesus said, Verily I say unto you,
INT: Jesus said Truly I say to you

Mark 14:25 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, I will never
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Mark 14:30 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι
NAS: said to him, Truly I say
KJV: unto him, Verily I say
INT: Jesus Truly I say to you

Mark 16:20 Heb
GRK: αἰωνίου σωτηρίας ἀμήν
INT: eternal salvation Amen

Luke 4:24 Heb
GRK: εἶπεν δέ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: And He said, Truly I say to you, no
KJV: And he said, Verily I say unto you,
INT: he said moreover Truly I say to you

Luke 12:37 Heb
GRK: εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: when he comes; truly I say
KJV: watching: verily I say
INT: will find watching Truly I say to you

Luke 18:17 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, whoever
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Luke 18:29 Heb
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: And He said to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say
INT: he said to them Truly I say to you

Luke 21:32 Heb
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say to you, this
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you

Luke 23:43 Heb
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω
NAS: And He said to him, Truly I say
KJV: said unto him, Verily I say unto thee,
INT: he said to him Truly to you I say

John 1:51 Heb
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: And He said to him, Truly, truly,
KJV: unto him, Verily, verily,
INT: he says to him Truly truly I say

John 1:51 Heb
GRK: αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to him, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: to him Truly truly I say to you

John 3:3 Heb
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: and said to him, Truly, truly,
KJV: said unto him, Verily, verily, I say
INT: said to him Truly truly I say

John 3:3 Heb
GRK: αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
NAS: to him, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: to him Truly truly I say to you

John 3:5 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus answered, Truly, truly, I say
KJV: Jesus answered, Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say

John 3:5 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 3:11 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 3:11 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
NAS: Truly, truly, I say to you, we speak
KJV: Verily, verily, I say unto thee,
INT: Truly truly I say to you

John 5:19 Heb
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: and was saying to them, Truly, truly,
KJV: said unto them, Verily, verily, I say
INT: said to them Truly truly I say

John 5:19 Heb
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to them, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: to them Truly truly I say to you

John 5:24 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 5:24 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 5:25 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 5:25 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say to you, an hour
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say you

John 6:26 Heb
GRK: καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: them and said, Truly, truly,
KJV: and said, Verily, verily, I say
INT: and said Truly truly I say

John 6:26 Heb
GRK: εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: said, Verily, verily, I say unto you,
INT: said Truly truly I say to you

John 6:32 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: said to them, Truly, truly,
KJV: said unto them, Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say

John 6:32 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to them, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 6:47 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 6:47 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 6:53 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: said to them, Truly, truly,
KJV: said unto them, Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say

John 6:53 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to them, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 8:34 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: answered them, Truly, truly,
KJV: answered them, Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say

John 8:34 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: them, Truly, truly, I say
KJV: them, Verily, verily, I say unto you,
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 8:51 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 8:51 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say to you, if
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 8:58 Heb
GRK: αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: said to them, Truly, truly,
KJV: said unto them, Verily, verily, I say
INT: to them Jesus Truly truly I say

John 8:58 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to them, Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 10:1 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 10:1 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 10:7 Heb
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: to them again, Truly, truly,
KJV: unto them again, Verily, verily, I say
INT: Jesus Truly truly I say

John 10:7 Heb
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: again, Verily, verily, I say unto you,
INT: Jesus Truly truly I say to you

John 12:24 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 12:24 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say to you, unless
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 13:16 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 13:16 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say to you, a slave
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 13:20 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 13:20 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: [he].Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 13:21 Heb
GRK: καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: and said, Truly, truly,
KJV: and said, Verily, verily, I say
INT: and said Truly truly I say

John 13:21 Heb
GRK: εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: said, Verily, verily, I say unto you,
INT: said Truly truly I say to you

John 13:38 Heb
GRK: ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: your life for Me? Truly, truly,
KJV: for my sake? Verily, verily, I say
INT: me you will lay down Truly truly I say

John 13:38 Heb
GRK: θήσεις ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
NAS: for Me? Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: you will lay down Truly truly I say to you

John 14:12 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 14:12 Heb
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 16:20 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 16:20 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you

John 16:23 Heb
GRK: ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Me about anything. Truly, truly,
KJV: me nothing. Verily, verily, I say
INT: you will ask nothing Truly truly I say

John 16:23 Heb
GRK: οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: nothing Truly truly I say to you

John 21:18 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω
NAS: Truly, truly, I say
KJV: Verily, verily, I say
INT: Truly truly I say

John 21:18 Heb
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
NAS: Truly, truly, I say to you, when
KJV: Verily, verily, I say unto thee,
INT: Truly truly I say to you

Romans 1:25 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: is blessed forever. Amen.
KJV: for ever. Amen.
INT: the ages Amen

Romans 9:5 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: blessed forever. Amen.
KJV: for ever. Amen.
INT: the ages Amen

Romans 11:36 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: To Him [be] the glory forever. Amen.
KJV: for ever. Amen.
INT: the ages Amen

Romans 15:33 Heb
GRK: πάντων ὑμῶν ἀμήν
NAS: of peace be with you all. Amen.
KJV: you all. Amen.
INT: all of you Amen

Romans 16:24 Heb
GRK: πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: you all. Amen.
INT: all you Amen

Romans 16:27 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: be the glory forever. Amen.
KJV: for ever. Amen. to
INT: the ages Amen

1 Corinthians 14:16 Heb
GRK: ἐρεῖ τό Ἀμήν ἐπὶ τῇ
NAS: say the Amen at your giving of thanks,
KJV: of the unlearned say Amen at thy
INT: will he say the Amen at

1 Corinthians 16:24 Heb
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμήν
KJV: Christ Jesus. Amen. [epistle] to
INT: Christ Jesus Amen

2 Corinthians 1:20 Heb
GRK: αὐτοῦ τό Ἀμήν τῷ θεῷ
NAS: through Him is our Amen to the glory
KJV: in him Amen, unto the glory
INT: him the Amen to God

Galatians 1:5 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: [be] the glory forevermore. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

Galatians 6:18 Heb
GRK: ὑμῶν ἀδελφοί ἀμήν
NAS: be with your spirit, brethren. Amen.
KJV: your spirit. Amen. the Galatians
INT: of you brothers Amen

Ephesians 3:21 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: world without end. Amen.
INT: of the ages Amen

Philippians 4:20 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

Philippians 4:23 Heb
GRK: πνεύματος ὑμῶν ἀμην
KJV: you all. Amen. [the] Philippians
INT: spirit of you Amen

Colossians 4:18 Heb
GRK: μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with you. Amen. from
INT: with you Amen

1 Thessalonians 3:13 Heb
GRK: ἁγίων αὐτοῦ ἀμήν
INT: saints of him amen

1 Thessalonians 5:28 Heb
GRK: μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with you. Amen. [epistle] to
INT: [be] with you Amen

2 Thessalonians 3:18 Heb
GRK: πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: you all. Amen. epistle to
INT: all of you Amen

1 Timothy 1:17 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

1 Timothy 6:16 Heb
GRK: κράτος αἰώνιον ἀμήν
NAS: and eternal dominion! Amen.
KJV: power everlasting. Amen.
INT: might eternal Amen

1 Timothy 6:21 Heb
GRK: μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with thee. Amen. to
INT: with you Amen

2 Timothy 4:18 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

2 Timothy 4:22 Heb
GRK: μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with you. Amen. [epistle] unto
INT: with you Amen

Titus 3:15 Heb
GRK: πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: you all. Amen. to
INT: all of you Amen

Philemon 1:25 Heb
GRK: πνεύματος ὑμῶν ἀμήν
KJV: your spirit. Amen. from
INT: spirit of you Amen

Hebrews 13:21 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

Hebrews 13:25 Heb
GRK: πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: you all. Amen. to
INT: all of you Amen

1 Peter 4:11 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

1 Peter 5:11 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: the ages Amen

2 Peter 3:18 Heb
GRK: ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν
INT: [the] day of eternity Amen

Jude 1:25 Heb
GRK: τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: and now and forever. Amen.
KJV: and ever. Amen.
INT: the ages Amen

Revelation 1:6 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

Revelation 1:7 Heb
GRK: γῆς ναί ἀμήν
NAS: over Him. So it is to be. Amen.
KJV: of him. Even so, Amen.
INT: earth Even so amen

Revelation 3:14 Heb
GRK: λέγει ὁ Ἀμήν ὁ μάρτυς
NAS: write: The Amen, the faithful
KJV: saith the Amen, the faithful
INT: says the Amen the witness

Revelation 5:14 Heb
GRK: ζῷα ἔλεγον Ἀμήν καὶ οἱ
NAS: kept saying, Amen. And the elders
KJV: beasts said, Amen. And the four
INT: living creatures said Amen and the

Revelation 7:12 Heb
GRK: λέγοντες Ἀμήν ἡ εὐλογία
NAS: saying, Amen, blessing and glory
KJV: Saying, Amen: Blessing, and
INT: saying Amen Blessing

Revelation 7:12 Heb
GRK: τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: ever and ever. Amen.
INT: of the ages Amen

Revelation 19:4 Heb
GRK: θρόνῳ λέγοντες Ἀμήν Ἁλληλουιά
NAS: saying, Amen. Hallelujah!
KJV: the throne, saying, Amen; Alleluia.
INT: throne saying Amen Hallelujah

Revelation 22:20 Heb
GRK: ἔρχομαι ταχύ Ἀμήν ἔρχου κύριε
NAS: I am coming quickly. Amen. Come, Lord
KJV: I come quickly. Amen. Even so, come,
INT: I am coming quickly Amen come Lord

revelation 22:21 Heb
GRK: πάντων ἁγίων ἀμήν
INT: all the saints Amen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page