ἴσασι
Englishman's Concordance
ἴσασι (isasi) — 1 Occurrence

Acts 26:4 V-RIA-3P
GRK: τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἱ
INT: also Jerusalem know all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page