εἰδότας
Englishman's Concordance
εἰδότας (eidotas) — 2 Occurrences

2 Peter 1:12 V-RPA-AMP
GRK: τούτων καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους
KJV: though ye know [them], and
INT: these things although knowing [them] and having been strengthened

Jude 1:5 V-RPA-AMP
GRK: ὑμᾶς βούλομαι εἰδότας ὑμᾶς πάντα
KJV: though ye once knew this, how that
INT: you I would knowing you all this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page