Acts 9:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]εἶδεν
eiden
he sawV-AIA-3S
435 [e]ἄνδρα
andra
a manN-AMS
1722 [e]‹ἐν
en
inPrep
3705 [e]ὁράματι›
horamati
a visionN-DNS
367 [e]Ἁνανίαν
Hananian
AnaniasN-AMS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
named,N-DNS
1525 [e]εἰσελθόντα
eiselthonta
having comeV-APA-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2007 [e]ἐπιθέντα
epithenta
having putV-APA-AMS
846 [e]αὐτῷ
autō
on himPPro-DM3S
3588 [e][τὰς]
tas
theArt-AFP
5495 [e]χεῖρας,
cheiras
hands,N-AFP
3704 [e]ὅπως
hopōs
so thatConj
308 [e]ἀναβλέψῃ.
anablepsē
he might see again.V-ASA-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶδεν ἄνδρα Ἀνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρας, ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἁνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶδεν ἄνδρα Ἀνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρας, ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἁνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ

Acts 9:12 Hebrew Bible
וירא במחזה והנה איש ושמו חנניה בא החדרה ושם עליו את ידו למען ישוב ויראה׃

Acts 9:12 Aramaic NT: Peshitta
ܚܙܐ ܒܚܙܘܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܚܢܢܝܐ ܕܥܠ ܘܤܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܐܝܟ ܕܢܬܦܬܚܢ ܥܝܢܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him, so that he might regain his sight."

King James Bible
And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight.

Holman Christian Standard Bible
In a vision he has seen a man named Ananias coming in and placing his hands on him so he can regain his sight.""
Treasury of Scripture Knowledge

Acts 9:10,17,18 And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and …

Links
Acts 9:12Acts 9:12 NIVActs 9:12 NLTActs 9:12 ESVActs 9:12 NASBActs 9:12 KJVActs 9:12 Bible AppsActs 9:12 Biblia ParalelaActs 9:12 Chinese BibleActs 9:12 French BibleActs 9:12 German BibleBible Hub
Acts 9:11
Top of Page
Top of Page