John 18:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4613 [e]Σίμων
Simōn
SimonN-NMS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
4074 [e]Πέτρος
Petros
Peter,N-NMS
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
3162 [e]μάχαιραν
machairan
a sword,N-AFS
1670 [e]εἵλκυσεν
heilkysen
drewV-AIA-3S
846 [e]αὐτὴν
autēn
itPPro-AF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3817 [e]ἔπαισεν
epaisen
struckV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
749 [e]ἀρχιερέως
archiereōs
high priestN-GMS
1401 [e]δοῦλον
doulon
servant,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
609 [e]ἀπέκοψεν
apekopsen
cut offV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5621 [e]ὠτάριον
ōtarion
earN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1188 [e]δεξιόν.
dexion
right.Adj-ANS
1510 [e]ἦν
ēn
WasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-NNS
3588 [e]τῷ
of theArt-DMS
1401 [e]δούλῳ
doulō
servantN-DMS
3124 [e]Μάλχος.
Malchos
Malchus.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Nestle 1904
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. Ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος

John 18:10 Hebrew Bible
ולשמעון פטרוס חרב וישלפה ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו הימנית ושם העבד מלכוס׃

John 18:10 Aramaic NT: Peshitta
ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܤܦܤܪܐ ܘܫܡܛܗ ܘܡܚܝܗܝ ܠܥܒܕܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܫܩܠܗ ܐܕܢܗ ܕܝܡܝܢܐ ܫܡܗ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Simon Peter then, having a sword, drew it and struck the high priest's slave, and cut off his right ear; and the slave's name was Malchus.

King James Bible
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.

Holman Christian Standard Bible
Then Simon Peter, who had a sword, drew it, struck the high priest's slave, and cut off his right ear. (The slave's name was Malchus.)
Treasury of Scripture Knowledge

John 18:26 One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear …

Matthew 26:51-54 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his …

Mark 14:30,47 And Jesus said to him, Truly I say to you, That this day, even in …

Luke 22:33,49-51 And he said to him, Lord, I am ready to go with you, both into prison, …

Links
John 18:10John 18:10 NIVJohn 18:10 NLTJohn 18:10 ESVJohn 18:10 NASBJohn 18:10 KJVJohn 18:10 Bible AppsJohn 18:10 Biblia ParalelaJohn 18:10 Chinese BibleJohn 18:10 French BibleJohn 18:10 German BibleBible Hub
John 18:9
Top of Page
Top of Page