Matthew 17:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]Ἐλθόντων
Elthontōn
Having comeV-APA-GMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
846 [e]αὐτῶν
autōn
theyPPro-GM3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
2584 [e]Καφαρναοὺμ
Kapharnaoum
Capernaum,N-AFS
4334 [e]προσῆλθον
prosēlthon
cameV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1323 [e]δίδραχμα
didrachma
didrachmasN-ANP
2983 [e]λαμβάνοντες
lambanontes
collectingV-PPA-NMP
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
4074 [e]Πέτρῳ
Petrō
to PeterN-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
said,V-AIA-3P
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
1320 [e]διδάσκαλος
didaskalos
TeacherN-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5055 [e]τελεῖ
telei
does he payV-PIA-3S
3588 [e]‹τὰ›
ta
theArt-ANP
1323 [e]δίδραχμα;
didrachma
didrachmas?N-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Nestle 1904
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἴπον, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον· Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα

Matthew 17:24 Hebrew Bible
ויהי כבואם אל כפר נחום ויגשו אל פטרוס גבי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את מחצית השקל׃

Matthew 17:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܩܪܒܘ ܗܢܘܢ ܕܢܤܒܝܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘܙܝܢ ܕܟܤܦ ܪܫܐ ܠܘܬ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܪܒܟܘܢ ܠܐ ܝܗܒ ܬܪܝܢ ܙܘܙܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they came to Capernaum, those who collected the two-drachma tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the two-drachma tax?"

King James Bible
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

Holman Christian Standard Bible
When they came to Capernaum, those who collected the double-drachma tax approached Peter and said, "Doesn't your Teacher pay the double-drachma tax?""
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Mark 9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What …

tribute. 'Gr. didrachma, in value fifteen pence.'

Exodus 30:13 This they shall give, every one that passes among them that are numbered, …

Exodus 38:26 A bekah for every man, that is, half a shekel, after the shekel of …

Links
Matthew 17:24Matthew 17:24 NIVMatthew 17:24 NLTMatthew 17:24 ESVMatthew 17:24 NASBMatthew 17:24 KJVMatthew 17:24 Bible AppsMatthew 17:24 Biblia ParalelaMatthew 17:24 Chinese BibleMatthew 17:24 French BibleMatthew 17:24 German BibleBible Hub
Matthew 17:23
Top of Page
Top of Page