Matthew 2:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5456 [e]Φωνὴ
Phōnē
A voiceN-NFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4471 [e]Ῥαμὰ
Rhama
RamahN-DFS
191 [e]ἠκούσθη,
ēkousthē
was heard,V-AIP-3S
2805 [e]κλαυθμὸς
klauthmos
weepingN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3602 [e]ὀδυρμὸς
odyrmos
mourningN-NMS
4183 [e]πολύς·
polys
great,Adj-NMS
4478 [e]Ῥαχὴλ
Rhachēl
RachelN-NFS
2799 [e]κλαίουσα
klaiousa
weeping [for]V-PPA-NFS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-ANP
846 [e]αὐτῆς,
autēs
of her,PPro-GF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2309 [e]ἤθελεν
ēthelen
wouldV-IIA-3S
3870 [e]παρακληθῆναι
paraklēthēnai
be comforted,V-ANP
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3756 [e]οὐκ
ouk
no moreAdv
1510 [e]εἰσίν.
eisin
are they.”V-PIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Nestle 1904
Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
Φωνὴ ἐν Ραμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν

Matthew 2:18 Hebrew Bible
קול ברמה נשמע נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם כי אינם׃

Matthew 2:18 Aramaic NT: Peshitta
ܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܒܪܡܬܐ ܒܟܝܐ ܘܐܠܝܐ ܤܓܝܐܐ ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"A VOICE WAS HEARD IN RAMAH, WEEPING AND GREAT MOURNING, RACHEL WEEPING FOR HER CHILDREN; AND SHE REFUSED TO BE COMFORTED, BECAUSE THEY WERE NO MORE."

King James Bible
In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

Holman Christian Standard Bible
A voice was heard in Ramah, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children; and she refused to be consoled, because they were no more.
Treasury of Scripture Knowledge

Rama.

Jeremiah 31:15 Thus said the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, and …

Ramah. lamentation.

Jeremiah 4:31 For I have heard a voice as of a woman in travail, and the anguish …

Jeremiah 9:17-21 Thus said the LORD of hosts, Consider you, and call for the mourning …

Ezekiel 2:10 And he spread it before me; and it was written within and without: …

Revelation 8:13 And I beheld, and heard an angel flying through the middle of heaven, …

Rachel.

Genesis 35:16-20 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to …

would.

Genesis 37:30,33-35 And he returned to his brothers, and said, The child is not; and …

Genesis 42:36 And Jacob their father said to them, Me have you bereaved of my children: …

Job 14:10 But man dies, and wastes away: yes, man gives up the ghost, and where is he?

Links
Matthew 2:18Matthew 2:18 NIVMatthew 2:18 NLTMatthew 2:18 ESVMatthew 2:18 NASBMatthew 2:18 KJVMatthew 2:18 Bible AppsMatthew 2:18 Biblia ParalelaMatthew 2:18 Chinese BibleMatthew 2:18 French BibleMatthew 2:18 German BibleBible Hub
Matthew 2:17
Top of Page
Top of Page