Revelation 5:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3708 [e]εἶδον,
eidon
I looked,V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
5456 [e]φωνὴν
phōnēn
[the] voiceN-AFS
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
of angelsN-GMP
4183 [e]πολλῶν
pollōn
manyAdj-GMP
2945 [e]κύκλῳ
kyklō
aroundPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throne,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
2226 [e]ζῴων
zōōn
living creatures,N-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4245 [e]πρεσβυτέρων,
presbyterōn
elders;Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
706 [e]ἀριθμὸς
arithmos
numberN-NMS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
3461 [e]μυριάδες
myriades
myriadsN-NFP
3461 [e]μυριάδων
myriadōn
of myriadsN-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5505 [e]χιλιάδες
chiliades
thousandsN-NFP
5505 [e]χιλιάδων,
chiliadōn
of thousands,N-GFP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον, καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω καί ἀκούω ὡς φωνή ἄγγελος πολύς κύκλῳ ὁ θρόνος καί ὁ ζῶον καί ὁ πρεσβύτερος καί εἰμί ὁ ἀριθμός αὐτός μυριάς μυριάς καί χιλιάς χιλιάς

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλοθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλοθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ χιλιάδες χιλιάδων

Revelation 5:11 Hebrew Bible
וארא ואשמע קול מלאכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים מספרם רבו רבבות ואלפי אלפים׃

Revelation 5:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܘܫܡܥܬ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܡܠܐܟܐ ܤܓܝܐܐ ܚܕܪܝ ܟܘܪܤܝܐ ܘܕܚܝܘܬܐ ܘܕܩܫܝܫܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢܝܢܗܘܢ ܪܒܘ ܪܒܘܢ ܘܐܠܦ ܐܠܦܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands,

King James Bible
And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;

Holman Christian Standard Bible
Then I looked and heard the voice of many angels around the throne, and also of the living creatures and of the elders. Their number was countless thousands, plus thousands of thousands.
Treasury of Scripture Knowledge

many.

Revelation 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders …

1 Kings 22:19 And he said, Hear you therefore the word of the LORD: I saw the LORD …

2 Kings 6:16-18 And he answered, Fear not: for they that be with us are more than …

Psalm 103:20 Bless the LORD, you his angels, that excel in strength, that do his …

Psalm 148:2 Praise you him, all his angels: praise you him, all his hosts.

the throne. See on ch.

Revelation 4:4,6,9,10 And round about the throne were four and twenty seats: and on the …

was.

Revelation 19:6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the …

Deuteronomy 33:2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir to them; …

Psalm 68:17 The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: …

Daniel 7:10 A fiery stream issued and came forth from before him: thousand thousands …

Hebrews 12:22 But you are come to mount Sion, and to the city of the living God, …

Links
Revelation 5:11Revelation 5:11 NIVRevelation 5:11 NLTRevelation 5:11 ESVRevelation 5:11 NASBRevelation 5:11 KJVRevelation 5:11 Bible AppsRevelation 5:11 Biblia ParalelaRevelation 5:11 Chinese BibleRevelation 5:11 French BibleRevelation 5:11 German BibleBible Hub
Revelation 5:10
Top of Page
Top of Page