Luke 20
Estonian: Genesis and NT

1Ja ühel päeval, kui Ta pühakojas rahvast 2k 3Tema kostis ning ütles neile: „Mina küsin ka teilt ühe asja; ütelge Mulle: 4Kas oli Johannese ristimine taevast v 5Nemad pidasid n 6Aga kui me ütleme inimestest, siis k 7Nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust. 8Siis Jeesus ütles neile: „Ega Minagi ütle teile, missuguse meelevallaga Ma seda teen!”

9Aga Ta hakkas rääkima rahvale seda tähendamiss 10Ja parajal ajal ta läkitas sulase aednike juure, et nad temale annaksid viinamäe viljast. Aga aednikud peksid teda ja saatsid ta tühjalt minema. 11Ja ta läkitas veel teise sulase. Aga nad peksid tedagi ja saatsid ta tühjalt minema. 12Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga nad haavasid ka seda ja t 13Siis ütles viinamäe isand: Mis ma pean tegema? Ma läkitan oma armsa poja, vahest nad häbenevad teda! 14Aga kui aednikud teda nägid, pidasid nad n 15Ja nad t 16Ta tuleb ja hukkab need aednikud ja annab viinamäe teiste kätte!” Seda kuuldes nad ütlesid: „Ärgu seda sündigu!”

17Aga Tema vaatas neile otsa ja ütles: „Mis see siis

18Igaüks, kes selle kivi peale kukub, läheb rusuks; aga kelle peale see langeb, selle ta teeb pihuks!”

19Ja ülempreestrid ja kirjatundjad püüdsid selsamal tunnil pista käed Tema külge, kuid nad kartsid rahvast, sest nad said aru, et Ta nende kohta oli ütelnud selle tähendamiss 20Ja nad varitsesid Teda ja läkitasid välja kavalad mehed, kes pidid teesklema 21Ja nad küsisid Temalt ning ütlesid: „ 22Kas meil sünnib keisrile anda maksuraha v 23Aga Tema m 24Näidake Mulle teenariraha! Kelle kuju ja pealkiri sellel on?” Nemad vastasid: „Keisri!” 25Tema ütles neile: „Siis andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!” 26Ja nad ei saanud Teda kinni v

27Ent Ta juure tuli m 28n 29Oli kord seitse venda; ja esimene v 30Ja teine samuti. 31Ja kolmas v 32K 33Kelle naiseks nende seast nüüd see naine peab olema ülest

34Jeesus kostis neile: „Sellesinase maailm-asjastu lapsed v 35aga kes on väärt arvatud j 36Sest nad ei v 37Aga et surnud t 38Jumal aga ei ole mitte surnute, vaid on elavate Jumal; sest k 39Siis m 40Ei nad julgenud Temalt ka enam midagi küsida.

41Aga Ta ütles neile: „Kuidas üteldakse Kristus olevat Taaveti Poeg,

42kuna Taavet ise ütleb Laulude raamatus: Issand on ütelnud minu Issandale: Istu Mu paremale poole,

43kuni Ma panen Su vaenlased Su jalgealuseks järiks? 44Taavet nimetab siis Teda Issandaks, ja kuidas Ta on tema Poeg?”

45Aga Ta ütles k 46„Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad käia pikis rüüdes ja armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid kogudusekodades ja ülemat kohta lauas söömaaegadel! 47Nemad söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid. Need saavad seda raskema hukatuse!”

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 19
Top of Page
Top of Page