οὕτω
Englishman's Concordance
οὕτω (houtō) — 4 Occurrences

Acts 23:11 Adv
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ
NAS: at Jerusalem, so you must
KJV: in Jerusalem, so must thou
INT: at Jerusalem so you must

Philippians 3:17 Adv
GRK: σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς
KJV: mark them which walk so as ye have
INT: consider those thus walking as

Hebrews 12:21 Adv
GRK: καί οὕτω φοβερὸν ἦν
NAS: And so terrible was the sight,
KJV: And so terrible was
INT: and so fearful was

Revelation 16:18 Adv
GRK: τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας
NAS: an earthquake [was it, and] so mighty.
KJV: an earthquake, [and] so great.
INT: so mighty an earthquake so great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page