προσκαλέσηται
Englishman's Concordance
προσκαλέσηται (proskalesētai) — 1 Occurrence

Acts 2:39 V-ASM-3S
GRK: ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ
NAS: our God will call to Himself.
INT: as many as anyhow might call [the] Lord the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page