ὕδατι
Englishman's Concordance
ὕδατι (hydati) — 13 Occurrences

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν
NAS: As for me, I baptize you with water for repentance,
KJV: you with water unto repentance:
INT: baptize with water to repentance

Mark 1:8 N-DNS
GRK: ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι αὐτὸς δὲ
NAS: I baptized you with water; but He will baptize
KJV: you with water: but he
INT: baptized you [with] water he moreover

Luke 3:16 N-DNS
GRK: Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς
NAS: As for me, I baptize you with water; but One is coming
KJV: you with water; but
INT: I indeed with water baptize you

Luke 8:25 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν
NAS: the winds and the water, and they obey
KJV: the winds and water, and they obey
INT: and the water and they obey

John 1:26 N-DNS
GRK: βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος ὑμῶν
NAS: I baptize in water, [but] among
KJV: with water: but
INT: baptize with water but in [the] midst of you

John 1:31 N-DNS
GRK: ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
NAS: I came baptizing in water.
KJV: baptizing with water.
INT: I with water baptizing

John 1:33 N-DNS
GRK: βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι
NAS: me to baptize in water said
KJV: to baptize with water, the same said
INT: to baptize with water he to me

Acts 1:5 N-DNS
GRK: μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ
NAS: baptized with water, but you will be baptized
KJV: truly baptized with water; but ye
INT: indeed baptized with water you however

Acts 11:16 N-DNS
GRK: μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ
NAS: baptized with water, but you will be baptized
KJV: indeed baptized with water; but ye
INT: indeed baptized with water you however

Hebrews 10:22 N-DNS
GRK: τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
NAS: washed with pure water.
KJV: washed with pure water.
INT: [as to] the body with water pure

2 Peter 3:6 N-DNS
GRK: τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο
NAS: being flooded with water.
KJV: being overflowed with water, perished:
INT: then world with water having been deluged perished

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ'
NAS: Christ; not with the water only,
KJV: not by water only, but
INT: by water only but

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν
NAS: only, but with the water and with the blood.
KJV: but by water and blood.
INT: by water and by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page