Acts 7:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3708 [e]ἰδών
idōn
having seenV-APA-NMS
5100 [e]τινα
tina
a certain oneIPro-AMS
91 [e]ἀδικούμενον
adikoumenon
being wronged,V-PPM/P-AMS
292 [e]ἠμύνατο,
ēmynato
he defended [him]V-AIM-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
didV-AIA-3S
1557 [e]ἐκδίκησιν
ekdikēsin
vengeanceN-AFS
3588 [e]τῷ
for the [one]Art-DMS
2669 [e]καταπονουμένῳ
kataponoumenō
being oppressed,V-PPM/P-DMS
3960 [e]πατάξας
pataxas
having struck downV-APA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
124 [e]Αἰγύπτιον.
Aigyption
Egyptian.Adj-AMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο, καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο, καὶ ἐποιήσατο ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον

Acts 7:24 Hebrew Bible
וירא איש אחד מעשק חנם ויושע לו ויקם נקמת המכה בהכותו את המצרי׃

Acts 7:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܢܝ ܫܪܒܬܗ ܕܡܬܕܒܪ ܒܩܛܝܪܐ ܘܬܒܥܗ ܘܥܒܕ ܠܗ ܕܝܢܐ ܘܩܛܠܗ ܠܡܨܪܝܐ ܗܘ ܕܡܤܟܠ ܗܘܐ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian.

King James Bible
And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian:

Holman Christian Standard Bible
When he saw one of them being mistreated, he came to his rescue and avenged the oppressed man by striking down the Egyptian.
Treasury of Scripture Knowledge

Acts 7:28 Will you kill me, as you did the Egyptian yesterday?

John 18:10,11,25-27 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's …

Links
Acts 7:24Acts 7:24 NIVActs 7:24 NLTActs 7:24 ESVActs 7:24 NASBActs 7:24 KJVActs 7:24 Bible AppsActs 7:24 Biblia ParalelaActs 7:24 Chinese BibleActs 7:24 French BibleActs 7:24 German BibleBible Hub
Acts 7:23
Top of Page
Top of Page