John 9:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2065 [e]ἠρώτησαν
ērōtēsan
askedV-AIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
4461 [e]Ῥαββί,
Rhabbi
Rabbi,N-VMS
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
264 [e]ἥμαρτεν,
hēmarten
sinned,V-AIA-3S
3778 [e]οὗτος
houtos
this [man]DPro-NMS
2228 [e]
ē
orConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1118 [e]γονεῖς
goneis
parentsN-NMP
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5185 [e]τυφλὸς
typhlos
blindAdj-NMS
1080 [e]γεννηθῇ;
gennēthē
he should be born?V-ASP-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββεί / ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββί τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ

John 9:2 Hebrew Bible
וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור׃

John 9:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܪܒܢ ܡܢܘ ܚܛܐ ܗܢܐ ܐܘ ܐܒܗܘܗܝ ܕܟܕ ܤܡܐ ܢܬܝܠܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And His disciples asked Him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind?"

King James Bible
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

Holman Christian Standard Bible
His disciples questioned Him: "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?"
Treasury of Scripture Knowledge

who.

John 9:34 They answered and said to him, You were altogether born in sins, …

Matthew 16:14 And they said, Some say that you are John the Baptist: some, Elias; …

Links
John 9:2John 9:2 NIVJohn 9:2 NLTJohn 9:2 ESVJohn 9:2 NASBJohn 9:2 KJVJohn 9:2 Bible AppsJohn 9:2 Biblia ParalelaJohn 9:2 Chinese BibleJohn 9:2 French BibleJohn 9:2 German BibleBible Hub
John 9:1
Top of Page
Top of Page