Matthew 18:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3710 [e]ὀργισθεὶς
orgistheis
having been angry,V-APP-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3860 [e]παρέδωκεν
paredōken
deliveredV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
930 [e]βασανισταῖς
basanistais
jailers,N-DMP
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3739 [e]οὗ
hou
thatRelPro-GMS
591 [e]ἀποδῷ
apodō
he should payV-ASA-3S
3956 [e]πᾶν
pan
allAdj-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
3784 [e]ὀφειλόμενον
opheilomenon
being owedV-PPM/P-ANS
846 [e]〈〈αὐτῷ〉.
autō
to him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ

Matthew 18:34 Hebrew Bible
ויקצף אדניו ויסגר אותו למיסרים עד כי ישלם את כל חובו׃

Matthew 18:34 Aramaic NT: Peshitta
ܘܪܓܙ ܡܪܗ ܘܐܫܠܡܗ ܠܡܢܓܕܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢܦܪܘܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܠܗ ܀ 35 ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܐܠܐ ܬܫܒܩܘܢ ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܠܒܟܘܢ ܤܟܠܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him.

King James Bible
And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.

Holman Christian Standard Bible
And his master got angry and handed him over to the jailers to be tortured until he could pay everything that was owed.
Treasury of Scripture Knowledge

and delivered.

Matthew 5:25,26 Agree with your adversary quickly, whiles you are in the way with …

Luke 12:58,59 When you go with your adversary to the magistrate, as you are in …

2 Thessalonians 1:8,9 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that …

Revelation 14:10,11 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured …

Links
Matthew 18:34Matthew 18:34 NIVMatthew 18:34 NLTMatthew 18:34 ESVMatthew 18:34 NASBMatthew 18:34 KJVMatthew 18:34 Bible AppsMatthew 18:34 Biblia ParalelaMatthew 18:34 Chinese BibleMatthew 18:34 French BibleMatthew 18:34 German BibleBible Hub
Matthew 18:33
Top of Page
Top of Page