Matthew 25:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
611 [e]ἀποκριθήσεται
apokrithēsetai
will He answerV-FIP-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
them,PPro-DM3P
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1909 [e]ἐφ’
eph’
to the extentPrep
3745 [e]ὅσον
hoson
thatRelPro-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4160 [e]ἐποιήσατε
epoiēsate
you did [it]V-AIA-2P
1520 [e]ἑνὶ
heni
to oneAdj-DMS
3778 [e]τούτων
toutōn
of theseDPro-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
1646 [e]ἐλαχίστων,
elachistōn
least,Adj-GMP-S
3761 [e]οὐδὲ
oude
neitherAdv
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
to MePPro-D1S
4160 [e]ἐποιήσατε.
epoiēsate
did you.V-AIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Nestle 1904
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε

Matthew 25:45 Hebrew Bible
אז יענה אתם לאמר אמן אמר אני לכם מה שלא עשיתם לאחד מן הצעירים האלה גם לי לא עשיתם׃

Matthew 25:45 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܢܥܢܐ ܘܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܡܐ ܕܠܐ ܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ܐܦ ܠܐ ܠܝ ܥܒܕܬܘܢ ܀ 46 ܘܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ ܘܙܕܝܩܐ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then He will answer them, 'Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.'

King James Bible
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

Holman Christian Standard Bible
"Then He will answer them, I assure you: Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for Me either.'
Treasury of Scripture Knowledge

Inasmuch.

Matthew 25:40 And the King shall answer and say to them, Truly I say to you, Inasmuch …

Genesis 12:3 And I will bless them that bless you, and curse him that curses you: …

Numbers 24:9 He couched, he lay down as a lion, and as a great lion: who shall …

Psalm 105:15 Saying, Touch not my anointed, and do my prophets no harm.

Proverbs 14:31 He that oppresses the poor reproaches his Maker: but he that honors …

Proverbs 17:5 Whoever mocks the poor reproaches his Maker: and he that is glad …

Proverbs 21:13 Whoever stops his ears at the cry of the poor, he also shall cry …

Zechariah 2:8 For thus said the LORD of hosts; After the glory has he sent me to …

John 15:18,19 If the world hate you, you know that it hated me before it hated you…

Acts 9:5 And he said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom …

1 John 3:12-20 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And …

1 John 5:1-3 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

Links
Matthew 25:45Matthew 25:45 NIVMatthew 25:45 NLTMatthew 25:45 ESVMatthew 25:45 NASBMatthew 25:45 KJVMatthew 25:45 Bible AppsMatthew 25:45 Biblia ParalelaMatthew 25:45 Chinese BibleMatthew 25:45 French BibleMatthew 25:45 German BibleBible Hub
Matthew 25:44
Top of Page
Top of Page