Matthew 26:58
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
190 [e]ἠκολούθει
ēkolouthei
was followingV-IIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3113 [e]μακρόθεν
makrothen
afar,Adv
2193 [e]ἕως
heōs
evenPrep
3588 [e]τῆς
tēs
to theArt-GFS
833 [e]αὐλῆς
aulēs
courtN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
749 [e]ἀρχιερέως,
archiereōs
high priest.N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1525 [e]εἰσελθὼν
eiselthōn
having enteredV-APA-NMS
2080 [e]ἔσω
esō
within,Adv
2521 [e]ἐκάθητο
ekathēto
he was sittingV-IIM/P-3S
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
5257 [e]ὑπηρετῶν
hypēretōn
guardsN-GMP
3708 [e]ἰδεῖν
idein
to seeV-ANA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5056 [e]τέλος.
telos
outcome.N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:58 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος

Matthew 26:58 Hebrew Bible
ופטרוס הלך אחריו מרחוק עד לחצר הכהן הגדול ויבא פנימה וישב לו אצל המשרתים לראות את אחרית הדבר׃

Matthew 26:58 Aramaic NT: Peshitta
ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܬܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܥܠ ܝܬܒ ܠܓܘ ܥܡ ܕܚܫܐ ܕܢܚܙܐ ܚܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Peter was following Him at a distance as far as the courtyard of the high priest, and entered in, and sat down with the officers to see the outcome.

King James Bible
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.

Holman Christian Standard Bible
Meanwhile, Peter was following Him at a distance right to the high priest's courtyard. He went in and was sitting with the temple police to see the outcome.
Treasury of Scripture Knowledge

and went.

John 18:15,16,25 And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that …

Links
Matthew 26:58Matthew 26:58 NIVMatthew 26:58 NLTMatthew 26:58 ESVMatthew 26:58 NASBMatthew 26:58 KJVMatthew 26:58 Bible AppsMatthew 26:58 Biblia ParalelaMatthew 26:58 Chinese BibleMatthew 26:58 French BibleMatthew 26:58 German BibleBible Hub
Matthew 26:57
Top of Page
Top of Page