Revelation 12:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
3708 [e]εἶδεν
eiden
sawV-AIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
1404 [e]δράκων
drakōn
dragonN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
906 [e]ἐβλήθη
eblēthē
he had been thrown downV-AIP-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν,
gēn
earth,N-AFS
1377 [e]ἐδίωξεν
ediōxen
he pursuedV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
womanN-AFS
3748 [e]ἥτις
hētis
whoRelPro-NFS
5088 [e]ἔτεκεν
eteken
had brought forthV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
730 [e]ἄρσενα.
arsena
male [child].N-AMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅτε εἴδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅτε ὁράω ὁ δράκων ὅτι βάλλω εἰς ὁ γῆ διώκω ὁ γυνή ὅστις τίκτω ὁ ἄῤῥην

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα

Revelation 12:13 Hebrew Bible
ויהי כאשר ראה התנין כי הוטל ארצה וירדף את האשה אשר ילדה את הזכר׃

Revelation 12:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܚܙܐ ܬܢܝܢܐ ܕܐܬܪܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܪܕܦ ܠܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܝܠܕܬ ܕܟܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And when the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child.

King James Bible
And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.

Holman Christian Standard Bible
When the dragon saw that he had been thrown to earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child.
Treasury of Scripture Knowledge

Revelation 12:4,5 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did …

Genesis 3:15 And I will put enmity between you and the woman, and between your …

Psalm 37:12-14 The wicked plots against the just, and gnashes on him with his teeth…

John 16:33 These things I have spoken to you, that in me you might have peace. …

Links
Revelation 12:13Revelation 12:13 NIVRevelation 12:13 NLTRevelation 12:13 ESVRevelation 12:13 NASBRevelation 12:13 KJVRevelation 12:13 Bible AppsRevelation 12:13 Biblia ParalelaRevelation 12:13 Chinese BibleRevelation 12:13 French BibleRevelation 12:13 German BibleBible Hub
Revelation 12:12
Top of Page
Top of Page