Revelation 15:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
1520 [e]ἓν
hen
oneAdj-NNS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
5064 [e]τεσσάρων
tessarōn
fourAdj-GNP
2226 [e]ζῴων
zōōn
living creaturesN-GNP
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
gaveV-AIA-3S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-DMP
32 [e]ἀγγέλοις
angelois
angelsN-DMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
5357 [e]φιάλας
phialas
bowlsN-AFP
5552 [e]χρυσᾶς
chrysas
goldenAdj-AFP
1073 [e]γεμούσας
gemousas
fullV-PPA-AFP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2372 [e]θυμοῦ
thymou
wrathN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of God,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
2198 [e]ζῶντος
zōntos
livingV-PPA-GMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
165 [e]αἰῶνας
aiōnas
agesN-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
165 [e]αἰώνων.
aiōnōn
ages.N-GMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί εἷς ἐκ ὁ τέσσαρες ζῶον δίδωμι ὁ ἑπτά ἄγγελος ἑπτά φιάλη χρύσεος γέμω ὁ θυμός ὁ θεός ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Revelation 15:7 Hebrew Bible
ואחת מארבע החיות נתנה אל שבעת המלאכים שבע קערת זהב מלאות חמת האלהים החי לעולמי העולמים׃

Revelation 15:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܚܝܘܬܐ ܝܗܒܬ ܠܫܒܥܐ ܡܠܐܟܝܢ ܫܒܥ ܙܒܘܪܝܢ ܕܡܠܝܢ ܚܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever.

King James Bible
And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Holman Christian Standard Bible
One of the four living creatures gave the seven angels seven gold bowls filled with the wrath of God who lives forever and ever.
Treasury of Scripture Knowledge

one. See on ch.

Revelation 4:6-9 And before the throne there was a sea of glass like to crystal: and …

seven.

Revelation 5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Revelation 16:2 And the first went, and poured out his vial on the earth…

Revelation 17:1 And there came one of the seven angels which had the seven vials, …

Revelation 21:9 And there came to me one of the seven angels which had the seven …

Psalm 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; …

Jeremiah 25:15 For thus said the LORD God of Israel to me; Take the wine cup of …

who. See on ch.

Revelation 4:9 And when those beasts give glory and honor and thanks to him that …

Revelation 10:6 And swore by him that lives for ever and ever, who created heaven, …

1 Thessalonians 1:9 For they themselves show of us what manner of entering in we had to you…

Links
Revelation 15:7Revelation 15:7 NIVRevelation 15:7 NLTRevelation 15:7 ESVRevelation 15:7 NASBRevelation 15:7 KJVRevelation 15:7 Bible AppsRevelation 15:7 Biblia ParalelaRevelation 15:7 Chinese BibleRevelation 15:7 French BibleRevelation 15:7 German BibleBible Hub
Revelation 15:6
Top of Page
Top of Page