Revelation 6:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
He openedV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4973 [e]σφραγῖδα
sphragida
sealN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
5067 [e]τετάρτην,
tetartēn
fourth,Adj-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
5456 [e]φωνὴν
phōnēn
[the] voiceN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
5067 [e]τετάρτου
tetartou
fourthAdj-GNS
2226 [e]ζῴου
zōou
living creatureN-GNS
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GNS
2064 [e]Ἔρχου.
Erchou
Come!V-PMM/P-2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ τέταρτος ἀκούω φωνή ὁ τέταρτος ζῶον λέγω ἔρχομαι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν, Ἔρχου καὶ βλέπε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγουσαν, Ἔρχου καὶ βλέπε

Revelation 6:7 Hebrew Bible
וכפתחו את החותם הרביעי ואשמע את החיה הרביעית אמרת בא וראה׃

Revelation 6:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܐܪܒܥܐ ܫܡܥܬ ܩܠܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܐܡܪܐ ܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the Lamb broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come."

King James Bible
And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.

Holman Christian Standard Bible
When He opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, "Come!"
Treasury of Scripture Knowledge

See on ver.

Revelation 6:1,3,5 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as …

Revelation 4:7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a …

Links
Revelation 6:7Revelation 6:7 NIVRevelation 6:7 NLTRevelation 6:7 ESVRevelation 6:7 NASBRevelation 6:7 KJVRevelation 6:7 Bible AppsRevelation 6:7 Biblia ParalelaRevelation 6:7 Chinese BibleRevelation 6:7 French BibleRevelation 6:7 German BibleBible Hub
Revelation 6:6
Top of Page
Top of Page