Revelation 6:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
[something] likeAdv
5456 [e]φωνὴν
phōnēn
a voiceN-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3319 [e]μέσῳ
mesō
[the] midstAdj-DNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
5064 [e]τεσσάρων
tessarōn
fourAdj-GNP
2226 [e]ζῴων
zōōn
living creatures,N-GNP
3004 [e]λέγουσαν
legousan
saying,V-PPA-AFS
5518 [e]Χοῖνιξ
Choinix
A choenixN-NFS
4621 [e]σίτου
sitou
of wheatN-GMS
1220 [e]δηναρίου,
dēnariou
for a denarius,N-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5140 [e]τρεῖς
treis
threeAdj-NFP
5518 [e]χοίνικες
choinikes
choenixesN-NFP
2915 [e]κριθῶν
krithōn
of barleyN-GFP
1220 [e]δηναρίου·
dēnariou
for a denarius;N-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1637 [e]ἔλαιον
elaion
oilN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3631 [e]οἶνον
oinon
wineN-AMS
3361 [e]μὴ
notAdv
91 [e]ἀδικήσῃς.
adikēsēs
you should injure.V-ASA-2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν ο ἴνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἀκούω ὡς φωνή ἐν μέσος ὁ τέσσαρες ζῶον λέγω χοῖνιξ σῖτος δηνάριον καί τρεῖς χοῖνιξ κριθή δηνάριον καί ὁ ἔλαιον καί ὁ οἶνος μή ἀδικέω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς

Revelation 6:6 Hebrew Bible
ואשמע קול מתוך ארבע החיות לאמר קב חטים בדינר ושלשה קבים שערים בדינר ואת השמן והיין אל תשחת׃

Revelation 6:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܥܬ ܩܠܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܝܘܬܐ ܕܐܡܪ ܩܒܐ ܕܚܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܬܠܬܐ ܩܒܝܢ ܕܤܥܪܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܠܚܡܪܐ ܘܠܡܫܚܐ ܠܐ ܬܗܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And I heard something like a voice in the center of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius; and do not damage the oil and the wine."

King James Bible
And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.

Holman Christian Standard Bible
Then I heard something like a voice among the four living creatures say, "A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius--but do not harm the olive oil and the wine."
Treasury of Scripture Knowledge

A measure. 'The word choenix signifieth a measure containing one wine-quart and the twelfth part of a quart.'

and see.

Revelation 9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of …

Psalm 76:10 Surely the wrath of man shall praise you: the remainder of wrath …

Links
Revelation 6:6Revelation 6:6 NIVRevelation 6:6 NLTRevelation 6:6 ESVRevelation 6:6 NASBRevelation 6:6 KJVRevelation 6:6 Bible AppsRevelation 6:6 Biblia ParalelaRevelation 6:6 Chinese BibleRevelation 6:6 French BibleRevelation 6:6 German BibleBible Hub
Revelation 6:5
Top of Page
Top of Page