Revelation 7:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
32 [e]ἄγγελοι
angeloi
angelsN-NMP
2476 [e]εἱστήκεισαν
heistēkeisan
stoodV-LIA-3P
2945 [e]κύκλῳ
kyklō
aroundPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throne,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
4245 [e]πρεσβυτέρων
presbyterōn
elders,Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
5064 [e]τεσσάρων
tessarōn
fourAdj-GNP
2226 [e]ζῴων,
zōōn
living creatures,N-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4098 [e]ἔπεσαν
epesan
they fellV-AIA-3P
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throneN-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4383 [e]πρόσωπα
prosōpa
facesN-ANP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4352 [e]προσεκύνησαν
prosekynēsan
worshipedV-AIA-3P
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2316 [e]Θεῷ,
Theō
God,N-DMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Nestle 1904
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν / εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί πᾶς ὁ ἄγγελος ἵστημι κύκλῳ ὁ θρόνος καί ὁ πρεσβύτερος καί ὁ τέσσαρες ζῶον καί πίπτω ἐνώπιον ὁ θρόνος ἐπί ὁ πρόσωπον αὐτός καί προσκυνέω ὁ θεός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ

Revelation 7:11 Hebrew Bible
וכל המלאכים עמדו סביב לכסא וסביב לזקנים ולארבע החיות ויפלו על פניהם לפני הכסא וישתחוו לאלהים׃

Revelation 7:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕܪܘܗܝ ܕܟܘܪܤܝܐ ܘܕܩܫܝܫܐ ܘܕܐܪܒܥ ܚܝܘܢ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܟܘܪܤܝܐ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures; and they fell on their faces before the throne and worshiped God,

King James Bible
And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,

Holman Christian Standard Bible
All the angels stood around the throne, the elders, and the four living creatures, and they fell facedown before the throne and worshiped God,
Treasury of Scripture Knowledge

all.

Revelation 4:6 And before the throne there was a sea of glass like to crystal: and …

Revelation 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the …

Revelation 19:4-6 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

Psalm 103:20,21 Bless the LORD, you his angels, that excel in strength, that do his …

Psalm 148:1,2 Praise you the LORD. Praise you the LORD from the heavens: praise …

and fell.

Revelation 11:16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, …

and worshipped.

Revelation 4:10 The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, …

Revelation 15:4 Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? for you only …

Revelation 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

Revelation 22:9 Then said he to me, See you do it not: for I am your fellow servant, …

Psalm 45:11 So shall the king greatly desire your beauty: for he is your Lord; …

Psalm 97:7 Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves …

Matthew 4:10 Then said Jesus to him, Get you hence, Satan: for it is written, …

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

Hebrews 1:6 And again, when he brings in the first-begotten into the world, he …

Links
Revelation 7:11Revelation 7:11 NIVRevelation 7:11 NLTRevelation 7:11 ESVRevelation 7:11 NASBRevelation 7:11 KJVRevelation 7:11 Bible AppsRevelation 7:11 Biblia ParalelaRevelation 7:11 Chinese BibleRevelation 7:11 French BibleRevelation 7:11 German BibleBible Hub
Revelation 7:10
Top of Page
Top of Page