ἡμέραις
Englishman's Concordance
ἡμέραις (hēmerais) — 49 Occurrences

Matthew 2:1 N-DFP
GRK: Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ
NAS: of Judea in the days of Herod
KJV: in the days of Herod
INT: of Judea in [the] days of Herod the

Matthew 3:1 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται
NAS: Now in those days John the Baptist
KJV: In those days came John
INT: moreover the days those comes

Matthew 23:30 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων
NAS: we had been [living] in the days of our fathers,
KJV: in the days of our
INT: in the days of the fathers

Matthew 24:19 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
KJV: in those days!
INT: those the days

Matthew 24:38 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς
NAS: For as in those days before the flood
KJV: as in the days that were before
INT: in the days those

Matthew 27:40 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον
NAS: it in three days, save
KJV: [it] in three days, save thyself.
INT: in three days build [it] save

Mark 1:9 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς
NAS: In those days Jesus came
KJV: in those days, that Jesus came
INT: those days [that] came Jesus

Mark 8:1 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ
NAS: In those days, when there was again
KJV: In those days the multitude being
INT: those days again great

Mark 13:17 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
KJV: in those days!
INT: those days

Mark 13:24 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν
NAS: But in those days, after
KJV: in those days, after that
INT: those the days after the

Mark 15:29 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις
NAS: and rebuild it in three days,
KJV: [it] in three days,
INT: in three days

Luke 1:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως
NAS: In the days of Herod, king
KJV: in the days of Herod,
INT: in the days of Herod king

Luke 1:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν
NAS: and they were both advanced in years.
KJV: [now] well stricken in years.
INT: in the years of them were

Luke 1:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
NAS: and my wife is advanced in years.
KJV: well stricken in years.
INT: in the years of her

Luke 1:25 N-DFP
GRK: Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν
NAS: has dealt with me in the days when
KJV: in the days wherein
INT: the Lord in [the] days in which he looked upon [me]

Luke 1:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη
NAS: Now at this time Mary arose
KJV: in those days, and went into
INT: in the days this went

Luke 1:75 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν
NAS: before Him all our days.
KJV: him, all the days of our life.
INT: all the days of our life

Luke 2:1 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν
NAS: Now in those days a decree went
KJV: those days, that there went out
INT: in the days those went out

Luke 2:36 N-DFP
GRK: προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς ζήσασα
NAS: She was advanced in years and had lived
KJV: was of a great age, and had lived
INT: was advanced in years great having lived

Luke 4:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ
NAS: those days, and when they had ended,
KJV: in those days he did eat nothing:
INT: in the days those and

Luke 4:25 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν
NAS: in Israel in the days of Elijah,
KJV: Israel in the days of Elias, when
INT: in the days of Elijah in

Luke 5:35 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: they will fast in those days.
KJV: in those days.
INT: those the days

Luke 6:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν
NAS: It was at this time that He went off
KJV: in those days, that he went out into
INT: in the days these he went out

Luke 9:36 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν
NAS: in those days any
KJV: those days any
INT: those the days anything of what

Luke 17:26 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως
NAS: as it happened in the days of Noah,
KJV: it was in the days of Noe, so
INT: in the days of Noah thus

Luke 17:26 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ
NAS: it will be also in the days of the Son
KJV: also in the days of the Son of man.
INT: in the days of the Son

Luke 17:28 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ ἤσθιον
NAS: as happened in the days of Lot:
KJV: in the days of Lot;
INT: in the days of Lot they were eating

Luke 21:23 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται γὰρ
NAS: in those days; for there will be great
KJV: in those days! for there shall be
INT: those the days there will be indeed

Luke 23:7 N-DFP
GRK: ταύταις ταῖς ἡμέραις
NAS: also was in Jerusalem at that time.
KJV: at that time.
INT: those days

Luke 24:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
NAS: here in these days?
KJV: in these days?
INT: in the days these

John 2:19 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
NAS: and in three days I will raise
KJV: in three days I will raise it
INT: in three days I will raise up it

John 2:20 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν
NAS: it up in three days?
KJV: in three days?
INT: in three days will raise up it

Acts 1:15 N-DFP
GRK: ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις ἀναστὰς
NAS: At this time Peter stood
KJV: in those days Peter stood up
INT: in the days this having stood up

Acts 2:17 N-DFP
GRK: ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ
NAS: AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God
KJV: in the last days, saith God,
INT: the last days says

Acts 2:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ
NAS: I WILL IN THOSE DAYS POUR FORTH
KJV: in those days of my
INT: in the days those will I pour out

Acts 5:37 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς
NAS: rose up in the days of the census
KJV: in the days of the taxing,
INT: in the days of the census

Acts 6:1 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις πληθυνόντων
NAS: at this time while the disciples
KJV: those days, when the number
INT: moreover the days this multiplying

Acts 7:41 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ
NAS: At that time they made a calf
KJV: in those days, and offered
INT: in the days those and

Acts 9:37 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν
NAS: And it happened at that time that she fell sick
KJV: those days, that she was sick,
INT: in the days those [that] having become sick

Acts 11:27 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ κατῆλθον ἀπὸ
NAS: at this time some prophets
KJV: in these days came prophets
INT: moreover days came down from

Acts 13:41 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἔργον
NAS: A WORK IN YOUR DAYS, A WORK
KJV: in your days, a work which
INT: in the days of you a work

Acts 27:7 N-DFP
GRK: ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ
NAS: for a good many days, and with difficulty
KJV: many days, and
INT: many moreover days sailing slowly and

2 Timothy 3:1 N-DFP
GRK: ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ
NAS: that in the last days difficult
KJV: in the last days perilous times
INT: in [the] last days will be present times

Hebrews 5:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς
NAS: In the days of His flesh, He offered
KJV: Who in the days of his flesh,
INT: in the days of the flesh

James 5:3 N-DFP
GRK: ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
NAS: It is in the last days that you have stored up your treasure!
KJV: for the last days.
INT: in [the] last days

1 Peter 3:20 N-DFP
GRK: μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης
NAS: kept waiting in the days of Noah,
KJV: in the days of Noah,
INT: patience in [the] days of Noah [while was] being prepared

Revelation 2:13 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντίπας ὁ
NAS: even in the days of Antipas,
KJV: even in those days wherein Antipas
INT: in the days Antipas the

Revelation 9:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν
NAS: And in those days men will seek
KJV: in those days shall men seek
INT: in the days those will seek

Revelation 10:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς
NAS: but in the days of the voice
KJV: in the days of the voice
INT: in the days of the voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page