Ezekiel 10
Interlinear Bible
God's Glory Exits the Temple
  
 

 
 
 7200 [e]   1
wā·’er·’eh,   1
וָאֶרְאֶ֗ה   1
And I looked   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   1
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֤ה
and there
Conj‑w | Interjection
413 [e]
’el-
אֶל־
in
Prep
7549 [e]
hā·rā·qî·a‘
הָרָקִ֙יעַ֙
the firmament
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
that was
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
7218 [e]
rōš
רֹ֣אשׁ
the head
N‑msc
3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm,
הַכְּרֻבִ֔ים
of the cherubim
Art | N‑mp
  
 

 
 
 68 [e]
kə·’e·ḇen
כְּאֶ֣בֶן
like a stone
Prep‑k | N‑fsc
5601 [e]
sap·pîr,
סַפִּ֔יר
sapphire
N‑ms
4758 [e]
kə·mar·’êh
כְּמַרְאֵ֖ה
[something] having the appearance
Prep‑k | N‑msc
1823 [e]
də·mūṯ
דְּמ֣וּת
of the likeness
N‑fsc
3678 [e]
kis·sê;
כִּסֵּ֑א
of a throne
N‑ms
7200 [e]
nir·’āh
נִרְאָ֖ה
there appeared
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ă·lê·hem.
עֲלֵיהֶֽם׃
over
Prep | 3mp
559 [e]   2
way·yō·mer   2
וַיֹּ֜אמֶר   2
And He spoke   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   2
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
376 [e]
hā·’îš
הָאִ֣ישׁ ׀
the man
Art | N‑ms
3847 [e]
lə·ḇuš
לְבֻ֣שׁ
clothed with
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
  
 

 
 
 906 [e]
hab·bad·dîm,
הַבַּדִּ֗ים
linen
Art | N‑mp
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֡אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
935 [e]

בֹּא֩
go in
V‑Qal‑Imp‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
996 [e]
bê·nō·wṯ
בֵּינ֨וֹת
between
Prep
  
 

 
 
 1534 [e]
lag·gal·gal
לַגַּלְגַּ֜ל
among the wheels
Prep‑l, Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
  
 

 
 
 3742 [e]
lak·kə·rūḇ,
לַכְּר֗וּב
under the cherub
Prep‑l, Art | N‑ms
4390 [e]
ū·mal·lê
וּמַלֵּ֨א
and fill
Conj‑w | V‑Piel‑Imp‑ms
2651 [e]
ḥā·p̄ə·ne·ḵā
חָפְנֶ֤יךָ
your hands
N‑mdc | 2ms
1513 [e]
ḡa·ḥă·lê-
גַֽחֲלֵי־
with coals of
N‑mpc
784 [e]
’êš
אֵשׁ֙
fire
N‑cs
996 [e]
mib·bê·nō·wṯ
מִבֵּינ֣וֹת
between
Prep‑m
  
 

 
 
 3742 [e]
lak·kə·ru·ḇîm,
לַכְּרֻבִ֔ים
from among the cherubim
Prep‑l, Art | N‑mp
2236 [e]
ū·zə·rōq
וּזְרֹ֖ק
and scatter [them]
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
5892 [e]
hā·‘îr;
הָעִ֑יר
the city
Art | N‑fs
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹ֖א
and he went in
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 5869 [e]
lə·‘ê·nāy.
לְעֵינָֽי׃
as I watched
Prep‑l | N‑cdc | 1cs
3742 [e]   3
wə·hak·kə·ru·ḇîm,   3
וְהַכְּרֻבִ֗ים   3
And the cherubim   3
Conj‑w, Art | N‑mp   3
5975 [e]
‘ō·mə·ḏîm
עֹֽמְדִ֛ים
were standing
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3225 [e]
mî·mîn
מִימִ֥ין
on the south side
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֖יִת
of the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 

 
 
 935 [e]
bə·ḇō·’ōw
בְּבֹא֣וֹ
when went in
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
376 [e]
hā·’îš;
הָאִ֑ישׁ
the man
Art | N‑ms
6051 [e]
wə·he·‘ā·nān
וְהֶעָנָ֣ן
and the cloud
Conj‑w, Art | N‑ms
4390 [e]
mā·lê,
מָלֵ֔א
filled
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵ֖ר
the court
Art | N‑cs
  
 
.
 
 
 6442 [e]
hap·pə·nî·mîṯ.
הַפְּנִימִֽית׃
inner
Art | Adj‑fs
7311 [e]   4
way·yā·rām   4
וַיָּ֤רָם   4
And went up   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
3519 [e]
kə·ḇō·wḏ-
כְּבוֹד־
the glory of
N‑msc
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
from
Prep‑m
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·rūḇ,
הַכְּר֔וּב
the cherub
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
[and paused] over
Prep
4670 [e]
mip̄·tan
מִפְתַּ֣ן
the threshold
N‑msc
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·bā·yiṯ;
הַבָּ֑יִת
of the temple
Art | N‑ms
4390 [e]
way·yim·mā·lê
וַיִּמָּלֵ֤א
and was filled
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms
1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֙יִת֙
the house
Art | N‑ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 6051 [e]
he·‘ā·nān,
הֶ֣עָנָ֔ן
the cloud
Art | N‑ms
2691 [e]
wə·he·ḥā·ṣêr
וְהֶֽחָצֵר֙
and the court
Conj‑w, Art | N‑cs
4390 [e]
mā·lə·’āh,
מָֽלְאָ֔ה
was full
V‑Qal‑Perf‑3fs
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
of
Prep
5051 [e]
nō·ḡah
נֹ֖גַהּ
the brightness of
N‑fsc
3519 [e]
kə·ḇō·wḏ
כְּב֥וֹד
the glory
N‑msc
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh's
N‑proper‑ms
6963 [e]   5
wə·qō·wl   5
וְקוֹל֙   5
And the sound   5
Conj‑w | N‑msc   5
3671 [e]
kan·p̄ê
כַּנְפֵ֣י
of the wings
N‑fpc
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm,
הַכְּרוּבִ֔ים
of the cherubim
Art | N‑mp
8085 [e]
niš·ma‘
נִשְׁמַ֕ע
was heard
V‑Nifal‑Perf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
[even] in
Prep
  
 

 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵ֖ר
the court
Art | N‑cs
2435 [e]
ha·ḥî·ṣō·nāh;
הַחִיצֹנָ֑ה
outer
Art | Adj‑fs
6963 [e]
kə·qō·wl
כְּק֥וֹל
like the voice
Prep‑k | N‑msc
410 [e]
’êl-
אֵל־
of God
N‑ms
7706 [e]
šad·day
שַׁדַּ֖י
Almighty
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1696 [e]
bə·ḏab·bə·rōw.
בְּדַבְּרֽוֹ׃
when He speaks
Prep‑b | V‑Piel‑Inf | 3ms
  
 

 
 
 1961 [e]   6
way·hî,   6
וַיְהִ֗י   6
And it came to pass   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
6680 [e]
bə·ṣaw·wō·ṯōw
בְּצַוֺּתוֹ֙
when He commanded
Prep‑b | V‑Piel‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
376 [e]
hā·’îš
הָאִ֤ישׁ
the man
Art | N‑ms
3847 [e]
lə·ḇuš-
לְבֻֽשׁ־
clothed in
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
  
 

 
 
 906 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּים֙
linen
Art | N‑mp
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3947 [e]
qaḥ
קַ֥ח
take
V‑Qal‑Imp‑ms
784 [e]
’êš
אֵשׁ֙
fire
N‑cs
996 [e]
mib·bê·nō·wṯ
מִבֵּינ֣וֹת
between
Prep‑m
  
 

 
 
 1534 [e]
lag·gal·gal,
לַגַּלְגַּ֔ל
from among the wheels
Prep‑l, Art | N‑ms
996 [e]
mib·bê·nō·wṯ
מִבֵּינ֖וֹת
between
Prep‑m
  
 

 
 
 3742 [e]
lak·kə·rū·ḇîm;
לַכְּרוּבִ֑ים
from among the cherubim
Prep‑l, Art | N‑mp
  
 

 
 
 935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹא֙
that he went in
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5975 [e]
way·ya·‘ă·mōḏ,
וַֽיַּעֲמֹ֔ד
and stood
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֖צֶל
beside
Prep
  
 
.
 
 
 212 [e]
hā·’ō·w·p̄ān.
הָאוֹפָֽן׃
the wheels
Art | N‑ms
7971 [e]   7
way·yiš·laḥ   7
וַיִּשְׁלַח֩   7
And stretched out   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
3742 [e]
hak·kə·rūḇ
הַכְּר֨וּב
the cherub
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏōw
יָד֜וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
996 [e]
mib·bê·nō·wṯ
מִבֵּינ֣וֹת
between
Prep‑m
3742 [e]
lak·kə·rū·ḇîm,
לַכְּרוּבִ֗ים
from among the cherubim
Prep‑l, Art | N‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
784 [e]
hā·’êš
הָאֵשׁ֙
the fire
Art | N‑cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
that [was]
Pro‑r
996 [e]
bê·nō·wṯ
בֵּינ֣וֹת
among
Prep
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm,
הַכְּרֻבִ֔ים
the cherubim
Art | N‑mp
5375 [e]
way·yiś·śā
וַיִּשָּׂא֙
and took [some of it]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5414 [e]
way·yit·tên,
וַיִּתֵּ֔ן
and put [it]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
2651 [e]
ḥā·p̄ə·nê
חָפְנֵ֖י
the hands of
N‑mdc
3847 [e]
lə·ḇuš
לְבֻ֣שׁ
the [man] clothed with
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
  
 

 
 
 906 [e]
hab·bad·dîm;
הַבַּדִּ֑ים
linen
Art | N‑mp
3947 [e]
way·yiq·qaḥ
וַיִּקַּ֖ח
and who took [it]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3318 [e]
way·yê·ṣê.
וַיֵּצֵֽא׃
and went out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7200 [e]   8
way·yê·rā   8
וַיֵּרָ֖א   8
And appeared to have   8
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms   8
3742 [e]
lak·kə·ru·ḇîm;
לַכְּרֻבִ֑ים
the cherubim
Prep‑l, Art | N‑mp
8403 [e]
taḇ·nîṯ
תַּבְנִית֙
the form
N‑fsc
3027 [e]
yaḏ-
יַד־
of a hand
N‑fsc
120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
of man
N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
under
Prep
  
 
.
 
 
 3671 [e]
kan·p̄ê·hem.
כַּנְפֵיהֶֽם׃
their wings
N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 7200 [e]   9
wā·’er·’eh,   9
וָאֶרְאֶ֗ה   9
And when I looked   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   9
2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֨ה
and there were
Conj‑w | Interjection
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֣ה
four
Number‑ms
212 [e]
’ō·w·p̄an·nîm
אוֹפַנִּים֮
wheels
N‑mp
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֣צֶל
by
Prep
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm
הַכְּרוּבִים֒
the cherubim
Art | N‑mp
212 [e]
’ō·w·p̄an
אוֹפַ֣ן
wheel
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Number‑ms
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֚צֶל
by
Prep
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·rūḇ
הַכְּר֣וּב
cherub
Art | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
212 [e]
wə·’ō·w·p̄an
וְאוֹפַ֣ן
and wheel
Conj‑w | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֖צֶל
by
Prep
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·rūḇ
הַכְּר֣וּב
cherub
Art | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ;
אֶחָ֑ד
one
Number‑ms
4758 [e]
ū·mar·’êh
וּמַרְאֵה֙
and appeared [to have]
Conj‑w | N‑msc
212 [e]
hā·’ō·w·p̄an·nîm,
הָא֣וֹפַנִּ֔ים
the wheels
Art | N‑mp
5869 [e]
kə·‘ên
כְּעֵ֖ין
the color
Prep‑k | N‑csc
68 [e]
’e·ḇen
אֶ֥בֶן
of a stone
N‑fsc
  
 
.
 
 
 8658 [e]
tar·šîš.
תַּרְשִֽׁישׁ׃
beryl
N‑ms
  
 

 
 
 4758 [e]   10
ū·mar·’ê·hem,   10
וּמַ֨רְאֵיהֶ֔ם   10
And [As for] their appearance   10
Conj‑w | N‑mpc | 3mp   10
  
 

 
 
 1823 [e]
də·mūṯ
דְּמ֥וּת
likeness
N‑fs
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
702 [e]
lə·’ar·ba‘·tām;
לְאַרְבַּעְתָּ֑ם
had [all] four
Prep‑l | Number‑msc | 3mp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
it were
V‑Qal‑Imperf‑3ms
212 [e]
hā·’ō·w·p̄an
הָאוֹפַ֖ן
a wheel
Art | N‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֥וֹךְ
in the middle
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 212 [e]
hā·’ō·w·p̄ān.
הָאוֹפָֽן׃
of a wheel
Art | N‑ms
  
 

 
 
 1980 [e]   11
bə·leḵ·tām,   11
בְּלֶכְתָּ֗ם   11
When they went   11
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp   11
413 [e]
’el-
אֶל־
toward
Prep
702 [e]
’ar·ba·‘aṯ
אַרְבַּ֤עַת
four
Number‑msc
  
 

 
 
 7253 [e]
riḇ·‘ê·hem
רִבְעֵיהֶם֙
[any of] their directions
N‑mpc | 3mp
1980 [e]
yê·lê·ḵū,
יֵלֵ֔כוּ
they went
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
5437 [e]
yis·sab·bū
יִסַּ֖בּוּ
they did turn aside
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 1980 [e]
bə·leḵ·tām;
בְּלֶכְתָּ֑ם
when they went
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp
3588 [e]

כִּ֣י
but
Conj
4725 [e]
ham·mā·qō·wm
הַמָּק֞וֹם
in the direction
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
there
Pro‑r
6437 [e]
yip̄·neh
יִפְנֶ֤ה
was facing
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7218 [e]
hā·rōš
הָרֹאשׁ֙
the head
Art | N‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rāw
אַחֲרָ֣יו
they followed
Prep | 3ms
1980 [e]
yê·lê·ḵū,
יֵלֵ֔כוּ
followed
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
5437 [e]
yis·sab·bū
יִסַּ֖בּוּ
they did turn aside
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 1980 [e]
bə·leḵ·tām.
בְּלֶכְתָּֽם׃
when they went
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp
3605 [e]   12
wə·ḵāl   12
וְכָל־   12
And whole   12
Conj‑w | N‑msc   12
  
 

 
 
 1320 [e]
bə·śā·rām
בְּשָׂרָם֙
their body
N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 1354 [e]
wə·ḡab·bê·hem,
וְגַבֵּהֶ֔ם
and with their back
Conj‑w | N‑cpc | 3mp
  
 

 
 
 3027 [e]
wî·ḏê·hem
וִֽידֵיהֶ֖ם
their hands
Conj‑w | N‑fdc | 3mp
  
 

 
 
 3671 [e]
wə·ḵan·p̄ê·hem;
וְכַנְפֵיהֶ֑ם
and their wings
Conj‑w | N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 212 [e]
wə·hā·’ō·w·p̄an·nîm,
וְהָאֽוֹפַנִּ֗ים
and the wheels [were]
Conj‑w, Art | N‑mp
4392 [e]
mə·lê·’îm
מְלֵאִ֤ים
full
Adj‑mp
5869 [e]
‘ê·na·yim
עֵינַ֙יִם֙
of eyes
N‑cd
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ,
סָבִ֔יב
all around
Adv
702 [e]
lə·’ar·ba‘·tām
לְאַרְבַּעְתָּ֖ם
had [that] the four
Prep‑l | Number‑msc | 3mp
  
 
.
 
 
 212 [e]
’ō·w·p̄an·nê·hem.
אוֹפַנֵּיהֶֽם׃
wheels
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 212 [e]   13
lā·’ō·w·p̄an·nîm;   13
לָא֖וֹפַנִּ֑ים   13
As for the wheels   13
Prep, Art | N‑mp   13
 
lā·hem
לָהֶ֛ם
they
Prep | 3mp
7121 [e]
qō·w·rā
קוֹרָ֥א
were called
V‑Pual‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 1534 [e]
hag·gal·gal
הַגַּלְגַּ֖ל
Wheel
Art | N‑ms
  
 

 
 
 241 [e]
bə·’ā·zə·nāy.
בְּאָזְנָֽי׃
In my hearing
Prep‑b | N‑fdc | 1cs
702 [e]   14
wə·’ar·bā·‘āh   14
וְאַרְבָּעָ֥ה   14
and four   14
Conj‑w | Number‑ms   14
  
 
.
 
 
 6440 [e]
p̄ā·nîm
פָנִ֖ים
faces
N‑mp
259 [e]
lə·’e·ḥāḏ;
לְאֶחָ֑ד
Had [Each]_2 one
Prep‑l | Number‑ms
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
face [was]
N‑cpc
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֜ד
the first
Art | Number‑ms
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 

 
 
 3742 [e]
hak·kə·rūḇ,
הַכְּר֗וּב
of a cherub
Art | N‑ms
6440 [e]
ū·p̄ə·nê
וּפְנֵ֤י
and face
Conj‑w | N‑cpc
8145 [e]
haš·šê·nî
הַשֵּׁנִי֙
the second
Art | Number‑oms
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 

 
 
 120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
of a man
N‑ms
7992 [e]
wə·haš·šə·lî·šî
וְהַשְּׁלִישִׁי֙
and the third
Conj‑w, Art | Number‑oms
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 

 
 
 738 [e]
’ar·yêh,
אַרְיֵ֔ה
of a lion
N‑ms
7243 [e]
wə·hā·rə·ḇî·‘î
וְהָרְבִיעִ֖י
and the fourth
Conj‑w, Art | Number‑oms
6440 [e]
pə·nê-
פְּנֵי־
the face
N‑mpc
  
 
.
 
 
 5404 [e]
nā·šer.
נָֽשֶׁר׃
of an eagle
N‑ms
  
 
.
 
 
 7426 [e]   15
way·yê·rōm·mū   15
וַיֵּרֹ֖מּוּ   15
And were lifted up   15
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3mp   15
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm;
הַכְּרוּבִ֑ים
The cherubim
Art | N‑mp
1931 [e]

הִ֣יא
that [was]
Pro‑3fs
2416 [e]
ha·ḥay·yāh,
הַחַיָּ֔ה
the living creature
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֖יתִי
I saw
V‑Qal‑Perf‑1cs
5104 [e]
bin·har-
בִּֽנְהַר־
by the River
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3529 [e]
kə·ḇār.
כְּבָֽר׃
Chebar
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 1980 [e]   16
ū·ḇə·le·ḵeṯ   16
וּבְלֶ֙כֶת֙   16
And when went   16
Conj‑w, Prep‑b | V‑Qal‑Inf   16
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm,
הַכְּרוּבִ֔ים
the cherubim
Art | N‑mp
1980 [e]
yê·lə·ḵū
יֵלְכ֥וּ
went
V‑Qal‑Imperf‑3mp
212 [e]
hā·’ō·w·p̄an·nîm
הָאוֹפַנִּ֖ים
the wheels
Art | N‑mp
681 [e]
’eṣ·lām;
אֶצְלָ֑ם
beside them
Prep | 3mp
5375 [e]
ū·ḇiś·’êṯ
וּבִשְׂאֵ֨ת
and when lifted
Conj‑w, Prep‑b | V‑Qal‑Inf
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm
הַכְּרוּבִ֜ים
the cherubim
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3671 [e]
kan·p̄ê·hem,
כַּנְפֵיהֶ֗ם
their wings
N‑fpc | 3mp
7311 [e]
lā·rūm
לָרוּם֙
to mount up
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
from
Prep‑m
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5437 [e]
yis·sab·bū
יִסַּ֧בּוּ
did turn
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
212 [e]
hā·’ō·w·p̄an·nîm
הָאוֹפַנִּ֛ים
the wheels
Art | N‑mp
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
they [were]
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
 681 [e]
mê·’eṣ·lām.
מֵאֶצְלָֽם׃
from beside them
Prep‑m | 3mp
  
 

 
 
 5975 [e]   17
bə·‘ā·mə·ḏām   17
בְּעָמְדָ֣ם   17
When [the cherubim] stood still   17
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp   17
  
 

 
 
 5975 [e]
ya·‘ă·mō·ḏū,
יַעֲמֹ֔דוּ
[the wheels] stood still
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 7311 [e]
ū·ḇə·rō·w·mām
וּבְרוֹמָ֖ם
and when [one] was lifted up
Conj‑w, Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp
7426 [e]
yê·rō·wm·mū
יֵר֣וֹמּוּ
[the other] lifted up
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
853 [e]
’ō·w·ṯām;
אוֹתָ֑ם
itself
DirObjM | 3mp
3588 [e]

כִּ֛י
for
Conj
7307 [e]
rū·aḥ
ר֥וּחַ
the spirit
N‑csc
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַחַיָּ֖ה
of the living creature
Art | N‑fs
  
 
.
 
 
  
bā·hem.
בָּהֶֽם׃
[was] in them
Prep | 3mp
3318 [e]   18
way·yê·ṣê   18
וַיֵּצֵא֙   18
And departed   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   18
3519 [e]
kə·ḇō·wḏ
כְּב֣וֹד
the glory
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֖ל
from
Prep‑m
4670 [e]
mip̄·tan
מִפְתַּ֣ן
the threshold
N‑msc
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·bā·yiṯ;
הַבָּ֑יִת
of the temple
Art | N‑ms
5975 [e]
way·ya·‘ă·mōḏ
וַֽיַּעֲמֹ֖ד
and stood
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 
.
 
 
 3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm.
הַכְּרוּבִֽים׃
the cherubim
Art | N‑mp
5375 [e]   19
way·yiś·’ū   19
וַיִּשְׂא֣וּ   19
And lifted   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   19
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm
הַכְּרוּבִ֣ים
the cherubim
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3671 [e]
kan·p̄ê·hem
כַּ֠נְפֵיהֶם
their wings
N‑fpc | 3mp
7426 [e]
way·yê·rō·wm·mū
וַיֵּר֨וֹמּוּ
and mounted up
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3mp
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֤רֶץ
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 5869 [e]
lə·‘ê·nay
לְעֵינַי֙
in my sight
Prep‑l | N‑cdc | 1cs
  
 

 
 
 3318 [e]
bə·ṣê·ṯām,
בְּצֵאתָ֔ם
when they went out
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp
212 [e]
wə·hā·’ō·w·p̄an·nîm
וְהָאֽוֹפַנִּ֖ים
and the wheels [were]
Conj‑w, Art | N‑mp
5980 [e]
lə·‘um·mā·ṯām;
לְעֻמָּתָ֑ם
beside them
Prep‑l | 3mp
5975 [e]
way·ya·‘ă·mōḏ,
וַֽיַּעֲמֹ֗ד
and they stood
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֣תַח
at the door
N‑msc
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
of gate
N‑msc
  
 

 
 
 1004 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of the house
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
of Yahweh
N‑proper‑ms
6931 [e]
haq·qaḏ·mō·w·nî,
הַקַּדְמוֹנִ֔י
the east
Art | Adj‑ms
3519 [e]
ū·ḵə·ḇō·wḏ
וּכְב֧וֹד
and the glory
Conj‑w | N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hê-
אֱלֹהֵֽי־
of the God
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֛ל
of Israel
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘ă·lê·hem
עֲלֵיהֶ֖ם
[was] above them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 4605 [e]
mil·mā·‘ə·lāh.
מִלְמָֽעְלָה׃
them above
Prep‑m, Prep‑l | Adv | 3fs
1931 [e]   20
   20
הִ֣יא   20
That [is]   20
Pro‑3fs   20
2416 [e]
ha·ḥay·yāh,
הַחַיָּ֗ה
the living creature
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֛יתִי
I saw
V‑Qal‑Perf‑1cs
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֥חַת
under
Prep
430 [e]
’ĕ·lō·hê-
אֱלֹהֵֽי־
the God
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
5104 [e]
bin·har-
בִּֽנְהַר־
by the River
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3529 [e]
kə·ḇār;
כְּבָ֑ר
Chebar
N‑proper‑fs
3045 [e]
wā·’ê·ḏa‘
וָאֵדַ֕ע
and I knew
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
3588 [e]

כִּ֥י
 - 
Conj
3742 [e]
ḵə·rū·ḇîm
כְרוּבִ֖ים
cherubim
N‑mp
  
 
.
 
 
 1992 [e]
hêm·māh.
הֵֽמָּה׃
they [were]
Pro‑3mp
  
 

 
 
 702 [e]   21
’ar·bā·‘āh   21
אַרְבָּעָ֨ה   21
Four   21
Number‑ms   21
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֤ה
four
Number‑ms
6440 [e]
p̄ā·nîm
פָנִים֙
faces
N‑mp
259 [e]
lə·’e·ḥāḏ,
לְאֶחָ֔ד
had [Each] one
Prep‑l | Number‑ms
702 [e]
wə·’ar·ba‘
וְאַרְבַּ֥ע
and four
Conj‑w | Number‑fs
  
 

 
 
 3671 [e]
kə·nā·p̄a·yim
כְּנָפַ֖יִם
wings
N‑fd
259 [e]
lə·’e·ḥāḏ;
לְאֶחָ֑ד
[each] one
Prep‑l | Number‑ms
1823 [e]
ū·ḏə·mūṯ
וּדְמוּת֙
and the likeness
Conj‑w | N‑fsc
3027 [e]
yə·ḏê
יְדֵ֣י
of the hands
N‑fdc
120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
of a man
N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
[was] under
Prep
  
 
.
 
 
 3671 [e]
kan·p̄ê·hem.
כַּנְפֵיהֶֽם׃
their wings
N‑fpc | 3mp
1823 [e]   22
ū·ḏə·mūṯ   22
וּדְמ֣וּת   22
And the likeness   22
Conj‑w | N‑fsc   22
6440 [e]
pə·nê·hem,
פְּנֵיהֶ֔ם
of their faces
N‑mpc | 3mp
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֣מָּה
were
Pro‑3mp
6440 [e]
hap·pā·nîm,
הַפָּנִ֗ים
the faces
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
which
Pro‑r
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֙יתִי֙
I had seen
V‑Qal‑Perf‑1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
5104 [e]
nə·har-
נְהַר־
the River
N‑msc
  
 

 
 
 3529 [e]
kə·ḇār,
כְּבָ֔ר
Chebar
N‑proper‑fs
4758 [e]
mar·’ê·hem
מַרְאֵיהֶ֖ם
their appearance
N‑mpc | 3mp
853 [e]
wə·’ō·w·ṯām;
וְאוֹתָ֑ם
and their persons
Conj‑w | DirObjM | 3mp
376 [e]
’îš
אִ֛ישׁ
man
N‑ms
  
 
.
 
 
 413 [e]
’el-
אֶל־
straight ahead
Prep
5676 [e]
‘ê·ḇer
עֵ֥בֶר
Straight
N‑msc
6440 [e]
pā·nāw
פָּנָ֖יו
forward
N‑cpc | 3ms
  
 
.
 
 
 1980 [e]
yê·lê·ḵū.
יֵלֵֽכוּ׃
they each went
V‑Qal‑Imperf‑3mp
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ezekiel 9
Top of Page
Top of Page