1 Corinthians 3:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1535 [e]εἴτε
eite
whetherConj
3972 [e]Παῦλος
Paulos
Paul,N-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
625 [e]Ἀπολλῶς
Apollōs
Apollos,N-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
2786 [e]Κηφᾶς,
Kēphas
Cephas,N-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
or [the]Conj
2889 [e]κόσμος
kosmos
world,N-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
2222 [e]ζωὴ
zōē
life,N-NFS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
2288 [e]θάνατος,
thanatos
death,N-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
1764 [e]ἐνεστῶτα
enestōta
things present,V-RPA-NNP
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
3195 [e]μέλλοντα,
mellonta
things to come—V-PPA-NNP
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
4771 [e]ὑμῶν,
hymōn
yours,PPro-G2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Nestle 1904
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
εἴτε Παῦλος, εἴτε Ἀπολλώς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν ἐστιν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν ἐστιν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἴτε Παῦλος, εἴτε Ἀπολλῶς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωὴ, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν ἐστιν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν ἐστιν,

1 Corinthians 3:22 Hebrew Bible
אם פולוס אם אפולוס ואם כיפא אם העולם אם החיים ואם המות אם ההוה ואם העתיד הכל הוא שלכם׃

1 Corinthians 3:22 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܦܘܠܘܤ ܘܐܢ ܐܦܠܘ ܘܐܢ ܟܐܦܐ ܘܐܢ ܥܠܡܐ ܘܐܢ ܚܝܐ ܘܐܢ ܡܘܬܐ ܘܐܢ ܕܩܝܡܢ ܘܐܢ ܕܥܬܝܕܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come; all things belong to you,

King James Bible
Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;

Holman Christian Standard Bible
whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come--everything is yours,
Treasury of Scripture Knowledge

Paul.

1 Corinthians 3:5-8 Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom you believed, …

1 Corinthians 9:19-22 For though I be free from all men, yet have I made myself servant …

2 Corinthians 4:5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves …

Ephesians 4:11,12 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; …

or the.

Romans 8:37-39 No, in all these things we are more than conquerors through him that loved us…

Philippians 1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

Links
1 Corinthians 3:221 Corinthians 3:22 NIV1 Corinthians 3:22 NLT1 Corinthians 3:22 ESV1 Corinthians 3:22 NASB1 Corinthians 3:22 KJV1 Corinthians 3:22 Bible Apps1 Corinthians 3:22 Biblia Paralela1 Corinthians 3:22 Chinese Bible1 Corinthians 3:22 French Bible1 Corinthians 3:22 German BibleBible Hub
1 Corinthians 3:21
Top of Page
Top of Page