Acts 13:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
846 [e]Αὐτοὶ
Autoi
TheyPPro-NM3P
1161 [e]δὲ
de
now,Conj
1330 [e]διελθόντες
dielthontes
having passed throughV-APA-NMP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
4011 [e]Πέργης
Pergēs
Perga,N-GFS
3854 [e]παρεγένοντο
paregenonto
cameV-AIM-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
490 [e]Ἀντιόχειαν
Antiocheian
AntiochN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
4099 [e]Πισιδίαν,
Pisidian
of Pisidia,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1525 [e]εἰσελθόντες*
eiselthontes
having goneV-APA-NMP
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4864 [e]συναγωγὴν
synagōgēn
synagogueN-AFS
3588 [e]τῇ
on theArt-DFS
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
dayN-DFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
4521 [e]σαββάτων
sabbatōn
Sabbaths,N-GNP
2523 [e]ἐκάθισαν.
ekathisan
they sat down.V-AIA-3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Nestle 1904
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες / εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν

Acts 13:14 Hebrew Bible
והמה נסעו מפרגי ויבאו אל אנטיוכיא אשר בפיסדיא ויבאו אל בית הכנסת ביום השבת וישבו׃

Acts 13:14 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܡܢ ܦܪܓܐ ܘܐܬܘ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܝܤܝܕܝܐ ܘܥܠܘ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܝܬܒܘ ܒܝܘܡܐ ܘܫܒܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

King James Bible
But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.

Holman Christian Standard Bible
They continued their journey from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Acts 14:19,21-24 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who …

went.

Acts 13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the …

Acts 16:13 And on the sabbath we went out of the city by a river side, where …

Acts 17:2 And Paul, as his manner was, went in to them, and three sabbath days …

Acts 18:4 And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the …

Acts 19:8 And he went into the synagogue, and spoke boldly for the space of …

Links
Acts 13:14Acts 13:14 NIVActs 13:14 NLTActs 13:14 ESVActs 13:14 NASBActs 13:14 KJVActs 13:14 Bible AppsActs 13:14 Biblia ParalelaActs 13:14 Chinese BibleActs 13:14 French BibleActs 13:14 German BibleBible Hub
Acts 13:13
Top of Page
Top of Page