Acts 27:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5613 [e]Ὡς
Hōs
WhenAdv
1161 [e]δὲ
de
thenConj
5065 [e]τεσσαρεσκαιδεκάτη
tessareskaidekatē
the fourteenthAdj-NFS
3571 [e]νὺξ
nyx
nightN-NFS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
had come,V-AIM-3S
1308 [e]διαφερομένων
diapheromenōn
being driven aboutV-PPM/P-GMP
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
99 [e]Ἀδρίᾳ,
Adria
Adriatic,N-DMS
2596 [e]κατὰ
kata
towardPrep
3319 [e]μέσον
meson
[the] middleAdj-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3571 [e]νυκτὸς
nyktos
night,N-GFS
5282 [e]ὑπενόουν
hypenooun
began sensingV-IIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3492 [e]ναῦται
nautai
sailorsN-NMP
4317 [e]προσάγειν
prosagein
to be drawing nearV-PNA
5100 [e]τινὰ
tina
someIPro-AFS
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
5561 [e]χώραν.
chōran
land.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Nestle 1904
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἁδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἁδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς, ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν

Acts 27:27 Hebrew Bible
ויהי כבוא ליל ארבעה עשר לטלטולנו בים אדריה כחצות הלילה ויחשבו המלחים כי קרבה להם יבשת׃

Acts 27:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܬܥܤܪ ܝܘܡܝܢ ܕܛܥܝܢ ܘܐܬܛܪܦܢ ܒܗܕܪܝܘܤ ܝܡܐ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܤܒܪܘ ܡܠܚܐ ܕܠܐܪܥܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But when the fourteenth night came, as we were being driven about in the Adriatic Sea, about midnight the sailors began to surmise that they were approaching some land.

King James Bible
But when the fourteenth night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country;

Holman Christian Standard Bible
When the fourteenth night came, we were drifting in the Adriatic Sea, and in the middle of the night the sailors thought they were approaching land.
Treasury of Scripture Knowledge

the fourteenth.

Acts 27:18-20 And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they …

Adria. Adria strictly speaking, was the name of the Adriatic gulf, now the Gulf of Venice, an arm of the Mediterranean, about

the shipmen.

Acts 27:30 And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they …

1 Kings 9:27 And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge …

Jonah 1:6 So the shipmaster came to him, and said to him, What mean you, O …

Revelation 18:17 For in one hour so great riches is come to nothing. And every shipmaster, …

Links
Acts 27:27Acts 27:27 NIVActs 27:27 NLTActs 27:27 ESVActs 27:27 NASBActs 27:27 KJVActs 27:27 Bible AppsActs 27:27 Biblia ParalelaActs 27:27 Chinese BibleActs 27:27 French BibleActs 27:27 German BibleBible Hub
Acts 27:26
Top of Page
Top of Page