Luke 22
Estonian: Genesis and NT

1Aga hapnemata leibade päev, mida kutsutakse paasapühaks, oli ligidal. 2Ja ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Teda surmata; sest nad kartsid rahvast.

3Aga saatan oli läinud Juudase sisse, keda liignimega hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne arvust. 4Ja ta läks ära ja rääkis ülempreestrite ja s 5Ja nad said r 6Tema n

7Nii j 8Ja Ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: „Minge ja valmistage meile paasatall, et me seda sööksime.” 9Aga nad küsisid Temalt: „Kus Sa tahad, et me selle valmistame?” 10Tema vastas neile: „Vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi; minge Tema järele sinna majasse, kuhu Ta sisse läheb, 11ja ütelge selle maja isandale: 12Siis ta näitab teile suure ülemise toa; seal valmistage.” 13Ent kui nad ära läksid, leidsid nad n

14Ja kui tund kätte j 15Ja Ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui Ma kannatan. 16Sest Ma ütlen teile, et Ma ei söö enam sellest, kuni k 17Ja Ta v 18Sest Ma ütlen teile, et Mina ei joo enam viinapuu viljast, enne kui tuleb Jumala Riik!” 19Ja Ta v 20Samuti ka karika pärast 21 22Ja Inimese Poeg läheb küll ära, n 23Ja nemad hakkasid küsima üksteiselt, kes see küll peaks nende seast olema, kes seda teeb.

24Aga nende seas t 25Siis Tema ütles neile: „Rahvaste kuningad valitsevad isandaina nende üle ja nende v 26Kuid teie ärge olge n 27Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, v

28Aga teie olete need, kes Minu juure on jäänud Mu kiusatustes; 29ja Mina sean teile Riigi, n 30et te sööksite ja jooksite Minu lauas Minu Riigis ja istuksite aujärgedel ja m

31„Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud s 32Aga Mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei l 33Aga tema ütles Talle: „Issand, ma olen valmis Sinuga minema niihästi vangi kui surma!” 34Kuid Ta ütles: „Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa Mind tunned!”

35Ja Ta ütles neile: „Kui Ma teid läkitasin kukruta ja paunata ja jalatseita, kas oli teil midagi puudu?” Nemad vastasid: „Ei midagi!” 36Siis ta ütles neile: „Aga nüüd, kellel on kukkur, see v 37Sest Ma ütlen teile, et Minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud: „Ja Teda arvati üleastujate hulka!” Sest mis Minusse puutub, j 38Aga nemad ütlesid: „Issand, ennäe, siin on kaks m

39Ja Ta läks välja ja tuli Oma viisi järele 40Ja kui ta j 41Ta ise läks neist eemale, niikaugele kui kiviga j 42üteldes: „Isa, kui Sa tahad, siis v 43Siis ilmus Temale Ingel taevast ja kinnitas Teda. 44Ja heideldes raskesti, palvetas Ta veel pinevamalt; ja Tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. 45Ja Ta t 46Ja Ta ütles neile: „Miks te magate? T

47Kui Tema alles rääkis, vaata, siis tuli rahvast ja see, keda hüüti Juudaseks, üks neist kaheteistkümnest, käis nende ees ja tuli Jeesuse ligi teda suudlema. 48Aga Jeesus ütles temale: „Juudas, annad sa Inimese Poja suudlusega ära?” 49Kui nüüd kaaslased seda nägid, mis oli tulemas, ütlesid nad: „Issand, kas me peame m 50Ja üks neist l 51Aga Jeesus kostis ning ütles: „Jätke sellega!” Ja Ta puudutas tema k 52Siis Jeesus ütles ülempreestritele ja pühakoja pealikuile ja vanemaile, kes Tema vastu olid tulnud: „Te olete tulnud välja otsegu röövli vastu m 53Kui Ma iga päev teie juures olin pühakojas, ei ole te pistnud käsi Mu külge. Ent see on teie tund ja pimeduse v

54Aga nad v 55Ja kui nad keset 56Siis nägi üks ümmardaja teda tule ääres istuvat ning jäi temale otsa vaatama ja ütles: „Ka seesinane oli ühes Temaga!” 57Aga tema salgas ning ütles: „Naine, mina Teda ei tunne!” 58Ūürikese aja pärast nägi teda teine, keegi mees, ning ütles: „Sinagi oled nende seast!” Kuid Peetrus ütles: „Inimene, mina ei ole mitte!” 59Ja umbes tund aega hiljemini kinnitas seda keegi teine ning ütles: „T 60Aga Peetrus ütles: „Inimene, ma ei m 61Ja Issand pöördus ja vaatas Peetrusele; ja Peetrusele tuli meele Issanda s 62Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.

63Aga mehed, kes Jeesust kinni hoidsid, naersid ja peksid Teda, 64ja nad katsid Ta silmad kinni ja küsisid Temalt ning ütlesid: „M 65Ja palju muid pilkes

66Ja kui valgeks läks, tulid rahvavanemad, ülempreestrid ja kirjatundjad kokku ja viisid Ta üles oma Suurkohtu ette 67ning ütlesid: „Kui Sina oled Kristus, siis ütle meile!” Tema vastas neile: „Kui Ma teile ütlen, ei usu te ju mitte, 68ja kui Ma küsin, ei vasta te mitte! 69Ent nüüdsest peale hakkab Inimese Poeg istuma Jumala väe paremal poolel!” 70Aga nad k 71Siis nad ütlesid: „Mis tunnistust me veel vajame? Oleme ju ise seda kuulnud Tema suust!”

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 21
Top of Page
Top of Page