Luke 23
Estonian: Genesis and NT

1Ja kogu nende hulk t 2Ja nad hakkasid kaebama Tema peale ning ütlesid: „Me oleme leidnud, et Tema rahvast eksitab ja keelab andmast maksuraha keisrile ning ütleb Enese Kuningas Kristuse olevat!” 3Siis Pilaatus küsis Temalt ning ütles: „Kas Sina oled Juutide Kuningas?” Ja Ta vastas temale, üteldes: „Jah, olen!” 4Pilaatus aga ütles ülempreestritele ja rahvale: „Ma ei leia sellest inimesest ühtki süüd!” 5Aga nemad ajasid peale ja ütlesid: „Tema ässitab rahvast ja

6Aga kui Pilaatus seda kuulis, küsis ta, kas See Inimene ei ole mitte galilealane?

7Ja saades teada, et Ta on Heroodese valitsuse alt, saatis ta Tema Heroodese juure, kes ka viibis Jeruusalemas neil päevil.

8Kui siis Heroodes Jeesust nägi, sai ta väga r 9Ta küsis Temalt palju asju, aga Tema ei vastanud talle midagi. 10Aga ülempreestrid ja kirjatundjad seisid ja kaebasid väga valjusti Tema peale. 11Kui siis Heroodes oma s 12Ja sel päeval said Pilaatus ja Heroodes üksteisega s

13Siis Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ning rahvaülemad ja rahva 14ning ütles neile: „Te olete toonud selle inimese minu juure otsegu rahva eksitaja. Ja vaata, ma olen Teda üle kuulanud teie ees ega ole sellest inimesest leidnud ühtki süüd, milles te Teda süüdistate, 15ega Heroodeski, vaid ta on Tema saatnud tagasi meie juure. Ja vaata, Tema pole teinud midagi, mis oleks surma väärt! 16Sellepärast ma tahan Teda karistada ja vabaks lasta!” Aga temal oli kohustuseks neile pühiks vabaks lasta üks vang.

18Siis kogu hulk kisendas väga ning ütles: „Hukka ära, lase meile Barabas vabaks!” 19See oli mingi linnas sündinud mässu ja tapmise pärast vangi heidetud. 20Siis Pilaatus t 21Aga nemad karjusid: „Löö risti, löö Ta risti!” 22Siis ta ütles neile kolmat puhku: „Mis Ta siis on kurja teinud? Ma pole Temast leidnud ühtki surmasüüd. Sellepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks!” 23Aga nad käisid peale, suure kisendamisega n 24Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järele. 25Ta laskis neile vabaks selle, kes mässamise ja tapmise pärast oli vangitorni heidetud ja keda nemad vabaks palusid. Aga Jeesuse ta andis nende meelevalla kätte.

26Ja Teda välja viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes tuli väljalt; ja tema peale nad panid risti, et ta seda kannaks Jeesuse järele.

27Aga Teda järgis suur huik rahvast ja ka naisi, kes kaebasid ja Teda nutsid. 28Siis Jeesus pöördus nende poole ja ütles: „Jeruusalema tütred, ärge nutke Mind, vaid nutke iseendid ja oma lapsi! 29Sest vaata, päevad tulevad, mil üteldakse: 30Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja mäekinkudele: Katke meid! 31Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga!”

32Aga ka kaks muud kurjategijat viidi ühes Temaga välja hukkamiseks.

33Ja kui nad j 34Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” Ja nad jagasid Tema riided ning heitsid liisku nende pärast. 35Ja rahvas seisis seal vaatamas, ja ka ülemad irvitasid ühes nendega ning ütlesid: „Muid Ta on aidanud, aidaku Iseennast, kui Ta on Jumala V 36Ka s 37ning ütlesid: „Kui Sina oled Juutide Kuningas, siis aita Iseennast!” 38Aga oli ka pealkiri Tema kohal: „See on Juutide Kuningas!”

39Siis teine poodud kurjategijaist pilkas Teda ning ütles: „Eks Sa ole Kristus? Aita Iseennast ja meid!” 40Aga teine kostis ja s 41Meie küll 42Ja ta ütles: „Jeesus, m 43Ja Jeesus ütles temale: „T

44Ja oli juba umbes kuues tund, siis tekkis pimedus üle kogu maa üheksandast tunnist saadik, 45sest päike pimenes. Ja templi eesriie kärises keskelt l 46Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles: „Isa, Sinu kätte Ma annan Oma vaimu!” Ja kui Ta seda oli ütelnud, heitis Ta hinge. 47Aga kui pealik nägi, mis sündis, andis ta Jumalale au ning ütles: „See inimene oli t 48Ja kui k 49Aga k

50Ja vaata, mees, nimega Joosep, Suurkohtu liige, hea ja 51kes ei olnud ühes n 52see läks Pilaatuse juure ja palus enesele Jeesuse ihu. 53Ja ta v 54Ja see oli valmistuspäev, ja hingamispäev oli tulemas. 55Aga naised, kes Galileast olid teda järginud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ja kuidas Tema ihu sinna pandi. 56Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad l

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 22
Top of Page
Top of Page