1 Corinthians 7:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1135 [e]γυνὴ
gynē
a womanN-NFS
1487 [e]‹εἴ
ei
ifConj
5100 [e]τις›
tis
anyIPro-NFS
2192 [e]ἔχει
echei
hasV-PIA-3S
435 [e]ἄνδρα
andra
a husbandN-AMS
571 [e]ἄπιστον,
apiston
unbelieving,Adj-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]οὗτος
houtos
heDPro-NMS
4909 [e]συνευδοκεῖ
syneudokei
consentsV-PIA-3S
3611 [e]οἰκεῖν
oikein
to dwellV-PNA
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῆς,
autēs
her,PPro-GF3S
3361 [e]μὴ
notAdv
863 [e]ἀφιέτω
aphietō
let her divorceV-PMA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
435 [e]ἄνδρα.
andra
husband.N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γυνὴ [εἴ] ἥτις / τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς μὴ ἀφιέτω αὐτόν

1 Corinthians 7:13 Hebrew Bible
ואשה כי יהיה לה בעל אשר איננו מאמין ורצונו לשבת עמה לא תעזבנו׃

1 Corinthians 7:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܘܗܘ ܨܒܐ ܕܢܥܡܪ ܥܡܗ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܥܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And a woman who has an unbelieving husband, and he consents to live with her, she must not send her husband away.

King James Bible
And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.

Holman Christian Standard Bible
Also, if any woman has an unbelieving husband and he is willing to live with her, she must not leave her husband.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Corinthians 7:131 Corinthians 7:13 NIV1 Corinthians 7:13 NLT1 Corinthians 7:13 ESV1 Corinthians 7:13 NASB1 Corinthians 7:13 KJV1 Corinthians 7:13 Bible Apps1 Corinthians 7:13 Biblia Paralela1 Corinthians 7:13 Chinese Bible1 Corinthians 7:13 French Bible1 Corinthians 7:13 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:12
Top of Page
Top of Page